Dat de meningen over de energietransitie in Nederland uiteenlopen, werd vorige week maandag goed duidelijk tijdens de twee paneldebatten van het VEMOBIN Jaardiner 2024. Terwijl sommige aanwezige politici vinden dat het allemaal veel sneller moet, pleiten brancheleden voor stabiele regelgeving en economische stimulansen. Over één ding was iedereen echter duidelijk: de transitie naar groene productieprocessen is onomkeerbaar.

Kansen voor Groene Brandstoffen & Chemie

Tijdens het eerste debat kruisten Jessica Hahn, General Manager Zeeland Refinery, Tweede Kamerlid Joris Thijssen van GroenLinks-PvdA en Harmen Huiskens, Senior Renewables Specialist Finco Energies de spreekwoordelijke degens. Hahn benadrukte dat Nederland een rol kan spelen in de groene transitie, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle huidige raffinaderijen blijven bestaan. Het aantal raffinaderijen zal naar verwachting afnemen tegen 2040, aldus Hahn, tenzij ze volledig groen worden. Thijssen stelde dat koolstof een blijvende rol zal spelen in de economie, maar dat de manier waarop deze wordt gebruikt ‘simpelweg moet veranderen. En het moet veel sneller!’ Huiskens reageerde logischerwijs vanuit een ander perspectief. Hij benadrukte dat er significante veranderingen nodig zijn in de scheepvaart en dat de huidige instrumenten – zoals nieuwe wetgeving voor maritieme brandstoffen – belangrijk zijn maar niet voldoende om benodigde veranderingen snel genoeg te realiseren. Hij onderstreept het belang van het normeren van koolstofemissies om duurzame alternatieven economisch haalbaar te maken.

Wat betreft economie en werkgelegenheid vonden de panelleden elkaar. Zo pleitte Joris Thijssen voor een strategische benadering waarbij het behoud van bedrijven zoals Tata Steel en het produceren van groen staal van belang zijn voor zowel de economie als de werkgelegenheid in Nederland. Ook Hahn benadrukte het maatschappelijk belang van de groene transitie en het behoud van werkgelegenheid in Nederland. Daarbij bracht zij een belangrijke nuance aan: ‘Biobrandstoffen en andere duurzame alternatieven zijn zeer noodzakelijk ondanks hun imperfecties.’

Kansen voor Mobiliteit & Energiestations

Tijdens het tweede paneldebat gingen Wytske Postma, Tweede Kamerlid voor NSC, Petrouschka Werther, Directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én Erik Geensen, Proposition Manager Renewables bij VARO Energy, met elkaar in gesprek.

Postma besprak het belang van het ondersteunen van de aanschaf van elektrische voertuigen, zoals opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. Ze merkte op dat ondanks de verlaging van subsidies voor elektrische auto’s vanaf 2025, de overheid zal blijven inzetten op het verhelpen van netcongestie en het gelijkstellen van belastingtarieven tussen elektrische en fossiele voertuigen in de motorrijtuigenbelasting MRB. Elektrische voertuigen zijn zwaarder en zonder een aanpassing van de MRB gaan eigenaren van een elektrisch voertuig meer belasting betalen. Petrouschka Werther haakte aan op het belang van betaalbaarheid van elektrische voertuigen én de noodzaak om de infrastructuur voor zowel elektrisch laden als alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, te ontwikkelen. Erik Geensen viel haar bij door de rol van VARO Energy in de ontwikkeling van die infrastructuur te benoemen. VARO Energy heeft als doel om de zero-emission doelen tegen 2040 te halen en omarmt de samenwerking met andere partijen in de keten om deze doelen te bereiken, maar ‘subsidies en investeringen in nieuwe technologieën en infrastructuur om de overgang naar duurzame mobiliteit te ondersteunen, zijn essentieel’. Geensen schetste een toekomst waarin tankstations zich ontwikkelen tot energiestations en waar mensen overal kunnen laden – dus niet alleen waar nu nog tankstations gevestigd zijn. Het idee dat voormalige oliebedrijven uitsluitend benzine en diesel willen blijven verkopen, veegde hij daarmee beslist van tafel.

(Foto: Sicco van Grieken)

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief