Ja, natuurlijk moet je elektrificeren! Maar staar je niet blind op stekkeren, want ook hernieuwbare brandstoffen zijn hard nodig. “Deze kun je duurzaam produceren en als dat nou érgens goed kan, is dat in Nederland”, stelde directeur Erik Klooster tijdens het jaardiner van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (VEMOBIN), dat op maandag 5 juni plaatsvond in Studio Pulchri in Den Haag.

 

In zijn toespraak verbaasde Klooster zich ook over het gebrek aan aandacht voor CCS (= Carbon Capture and Storage), zoals het afvangen en opslaan van CO2 meestal wordt afgekort. “Partijen van links tot rechts en van grijs tot groen zouden zich hier keihard voor moeten maken, want ik kan het niet genoeg benadrukken: zonder CCS gaan we de Nederlandse klimaatdoelen absoluut niet halen.”

De oproep van de VEMOBIN-directeur kan niet los worden gezien van zijn constatering dat ‘de positieve ‘mojo’ die we als industrie hadden na het klimaatakkoord, langzaam begint weg te ebben’. “Onder invloed van onder andere de oorlog in Oekraïne, de stikstofcrisis en de capaciteitsproblemen op het stroomnet, hebben we het afgelopen jaar noodgedwongen enigszins in de pauzestand gestaan.”

Hernieuwbare brandstoffen

De oplossing is volgens Klooster duidelijk: uitvoering, uitvoering en nog eens uitvoering. “Dankzij onze ligging en de aanwezigheid van hoogwaardige en innovatieve basisindustrie, is Nederland bij uitstek geschikt om producten en technologie te ontwikkelen die elders in de wereld kunnen worden ingezet om het klimaatprobleem te helpen oplossen.”

In dat verband sprak Klooster op het jaarcongres zijn onbegrip uit voor ‘het onevenwichtige debat over de verduurzamingsopties in de mobiliteitssector’. “Elektrificatie is nodig en moet je stimuleren, maar de koudwatervrees voor een alternatief als hernieuwbare brandstoffen begrijp ik niet. Juist voor deze ongemakkelijke opties is brede politieke steun nodig. Met alleen zon, wind en EV komen we er namelijk niet, blijkt uit werkelijk elk denkbaar serieus te nemen rapport. Het is niet of-of maar en-en. Ter vervanging van fossiele brandstoffen, kunnen hernieuwbare brandstoffen écht duurzaam en effectief worden ingezet voor mobiliteitsdoeleinden. Als VEMOBIN pleiten we er dan ook voor om de jaarverplichting voor het aandeel hernieuwbare brandstoffen te verhogen naar 50PJ.”

Levendig debat

Veel elementen uit de openingstoespraak, kwamen terug tijdens het debat dat een groot stempel drukte op het VEMOBIN-jaardiner. Net als vorig jaar vond het in een Lagerhuis-achtige setting plaats, aan de hand van stellingen als ‘Nederland moet de groene waterstof die we nodig hebben zelf maken’ en ‘De raffinaderijen moeten meer risicobereidheid hebben voor transitieprojecten’. Deelnemers aan het levendige debat waren onder andere voormalig minister en McKinsey-partner Eric Wiebes, hoogleraar en Sustainable Industry Lab-oprichter Gert Jan Kramer, Tweede Kamerlid Henri Bontenbal en vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en Greenpeace.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief