CO2 reductie
Industrie
Klimaatbeleid
regeerakkoord
Verkiezingen

De VEMOBIN doet aanbevelingen aan de informateur voor het nieuw te vormen kabinet. Via duurzame industriepolitiek kan Nederland een bijdrage leveren aan de mondiale klimaatopgave én het eigen duurzame verdienvermogen vergroten. Deze brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Een visie op duurzame industrie en mobiliteit voor het regeerakkoord

De petrochemische sector staat aan de vooravond van een enorme verbouwing. Onder de juiste voorwaarden zal de basisindustrie namelijk overstappen op duurzame energiebronnen, gebruik maken van circulaire grondstoffen en emissies afvangen en veilig opslaan. Geavanceerde synthetische en biobrandstoffen bieden bijvoorbeeld een oplossing voor CO2-reductie in moeilijk te decarboniseren sectoren zoals chemie, zwaar transport, zee- en luchtvaart. Nederland heeft immers een aantal unieke kenmerken om de wereldwijde koploper te worden voor een duurzame basisindustrie: de combinatie van sterk geïntegreerde chemische clusters, beschikbaarheid van windenergie op de Noordzee, de doorvoerfaciliteiten van de havens en de lege gasvelden voor de kust.

Tankstations zorgen daarnaast ervoor dat duurzamere mobiliteit mogelijk wordt via CNG, LNG, waterstof en laadfaciliteiten. Het tankstation is een belangrijk knooppunt voor het goederenvervoer. Want, bij een vulpunt of snellader langs de snelweg kunnen meer reizigers tanken dan met punten of laders in de straat.

Lees hier de brief aan informateur Hamer.

De VEMOBIN doet onder andere aanbevelingen aan de informateur om...

 • De klimaat doelstelling haalbaar te maken
 • Een kick-start te geven aan de waterstof economie
 • De bio-based economie een boost te geven
 • Het klimaatbeleid adequaat te financieren
 • Het tankstation een knooppunt te maken voor duurzame mobiliteit

  Meer weten? Neem contact op.

  VEMOBIN Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte
  van de ontwikkelingen

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief