Hoogtemperatuur traject
Raffinage CO2-roadmap
regeerakkoord

Als we de geruchten mogen geloven, legt de coalitie momenteel de laatste hand aan een regeerakkoord. En dat is maar goed ook; na een meer dan een half jaar formeren, zijn de meeste mensen het inmiddels wel zat. In toenemende mate krijgt men respect voor de 52 dagen die Rutte en Samsom er de vorige keer voor nodig hadden. Jammer voor hen – en dan met name voor Samsom – dat die  bijval net wat te laat kwam.

Nu is de verleiding groot om vooruit te lopen op wat er in dat regeerakkoord zal komen te staan. Maar met nog maar een paar dagen te gaan, is het misschien verstandiger om even de adem in te houden en af te wachten wat er op ons afkomt. Mocht er een Energieakkoord 2.0 komen – daar durf ik dan wel weer op vooruit te lopen – dan werken we daar als VEMOBIN uiteraard vol overtuiging aan mee.

Dat heeft de VEMOBIN namelijk ook gedaan in het ‘hoogtemperatuur traject’ van het Ministerie van Economische Zaken. De VEMOBIN gaat zelfs nog verder en heeft net besloten om een roadmap 2050 te laten opstellen door DNV GL. Die studie zal in nog meer detail helder moeten maken wat de opgave voor raffinage is om aan de klimaatambities te voldoen en welke voorwaarden daar voor moeten worden ingevuld. Overigens bleek in sommigen van die bijeenkomsten van het hoogtemperatuur-traject dat het beeld wat er buiten de sector leeft niet altijd strookt met sommige van onze eigen analyses. Zo gaf bijvoorbeeld een onderzoek van bureau Quintel aan dat alle raffinaderijen in 2030 gesloten zullen zijn. Nu investeren de Nederlandse raffinaderijen voor meer dan 2 miljard en doen zij dat in de overtuiging dat er nog lange tijd behoefte is aan olieproducten. De wereld zal er in 2030 een inderdaad anders uitzien, maar zoals één van mijn vorige werkgevers bij marktanalyses zei: ‘We don’t have a crystall ball, but it does help to look at the numbers’. Enig realisme is zo nu en dan wel gewenst binnen de energiediscussie.

Die analyses maken wij overigens niet alleen, maar bijvoorbeeld ook CIEP. In deze nieuwsbrief aandacht voor de raffinagestudie die CIEP eerder dit jaar heeft uitgebracht, waarin Michiel Nivard en Maurits Kreijkes onderzochten op welke wijze de raffinagesector de toekomst kan veilig stellen gegeven de dynamische omgeving.

Binnen die dynamische omgeving blijft veiligheid onze topprioriteit. De Nederlandse raffinagesector scoort internationaal zeer goed op het gebied van veiligheid en Zeeland Raffinaderij is één van de mooie voorbeelden op welke manier je door aandacht te blijven vragen de veiligheidsperformance naar een hoger niveau kan tillen. Tanneguy Descazeaud, General Manager van Zeeland Refinery geeft tekst en uitleg.

Aan de marketingkant zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. Ik ben ook verheugd met de constructieve dialoog die Hélène Hol vanuit de VEMOBIN, samen met andere partijen, heeft gevoerd met Rijkswaterstaat over het vergunningsbeleid rondom de Rijkswegen. Samen met DG Blom hebben we besloten om elkaar goed te blijven te informeren. De eerste afspraak is inmiddels gepland en ik ga ervan uit dat we elkaar nog regelmatig zullen treffen in de komende periode.

Dat de marketing-kant behoorlijk in beweging is, dat mag duidelijk zijn. Een mooi voorbeeld is de overname van Pitpoint door Total. Benoit Ortegat, Managing Director van Total Nederland geeft zijn visie op de markt.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief