CO2 reductie
CO2-Roadmap
Energieakkoord
regeerakkoord

Nu het stof van het Regeerakkoord is neergedaald – en dat duurde best een tijdje – wordt het steeds duidelijker dat we aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen, zowel aan de transport- als aan de industriekant. Het af te sluiten Energieakkoord moet de basis gaan vormen voor de 49% CO₂-reductie in 2030. Het kabinet heeft een ambitieuze doelstelling neergelegd. Daar gaan we als VEMOBIN met andere partijen de komende periode onze schouders onder zetten

De aangekondigde VEMOBIN-studie naar de CO₂-reductie van de raffinaderijen met onderzoeksbureau DNV GL kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze studie zal leiden tot een Road Map voor de sector tot 2050, die in detail helder maakt wat de opgave voor raffinage is om aan de klimaatambities te voldoen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Het maatschappelijk debat hierover is al volop gaande. Menigeen heeft zich uitgesproken voor één bepaalde techniek of tegen een andere. Een van de meest besproken opties is groene waterstof. Ruben Beens, CEO van BP Netherlands, gaat in deze nieuwsbrief in op het onderzoek dat BP met andere partijen naar elektrolyse heeft gedaan.

Ook aan de retailkant is het thema van de energietransitie actueel. Verschillende leden van de VEMOBIN zijn actief geworden op het gebied van elektrisch laden en dat leidt op sommige plekken tot juridisch getouwtrek. In de tussentijd is het retail landschap qua klantbeleving volop in beweging. Jack Dolman, Country Manager Benelux EG Retail, geeft in deze nieuwsbrief zijn visie op de marktontwikkelingen.

De vragen waarover ik zelf momenteel mijn hoofd breek zijn: hoe voorkomen we dat we terecht komen in een wedstrijdje armpje drukken over wie de rekening gaat betalen? Hoe zorgen we dat de benodigde innovatie van de grond komt zonder dat we de uitkomsten daarvan weten? Innovatie laat zich in regel niet zo goed voorspellen namelijk. Hoe voorkomen we dat de politiek voor één bepaalde techniek gaat kiezen bij transport en daarmee andere potentiële oplossingen onbenut laat? Accepteert de politiek de onzekerheid die met zo’n proces gemoeid gaat of wordt er elk jaar bij het uitkomen van de Nationale Energie Verkenning gevraagd om nog meer en nog dwingendere maatregelen? Allemaal vragen waarop ik natuurlijk ook niet direct een antwoord heb. In deze nieuwsbrief geeft Dilan Yeşilgöz, energiewoordvoerder van de VVD, haar kijk op de energieparagraaf van het Regeerakkoord. Ook  Harro van de Rhee, manager van de Esso raffinaderij Rotterdam, gaat in op de positie van de Nederlandse raffinagesector.

Misschien dat we lessen kunnen trekken uit het vorige Energieakkoord. Met lichte tegenzin ging ik vorige week naar de evaluatie van het 9PJ-proces bij de SER. Deze was georganiseerd door VNO-NCW om samen met alle betrokken partijen terug te blikken op de totstandkoming van deze besparingsopgave voor de industrie. Mijn tegenzin was ongegrond, want de evaluatie was buitengewoon inzichtelijk. Met alle betrokken partijen hebben we stap voor stap gereconstrueerd hoe we bijna zover kwamen dat er een onuitvoerbaar wetsvoorstel naar de Kamer werd gestuurd. Daar hebben we lessen uit getrokken. Les 1 voor mij was dat de ‘9’ totaal willekeurig in het akkoord terecht is gekomen zonder te checken bij de bedrijven wat er mogelijk was. Les 2 was dat iedereen aan tafel een andere lezing had van hoe de 9 zou moeten worden ingevuld. Les 3 was dat gedurende het proces niemand meer in staat was om ‘uit de impasse te breken’. Les 4 – en misschien wel de allerbelangrijkste les – was dat er zonder vertrouwen geen creativiteit loskomt. We zullen creativiteit nodig hebben en dat betekent dat er vertrouwen nodig is tussen de partijen aan tafel. Gelukkig liggen we op schema om de 9 PJ te halen, maar mijn advies aan minister Wiebes en het ministerie zou zijn om eerst te investeren in het vertrouwen alvorens we gaan praten over middelen en maatregelen.

Wist u overigens dat de raffinage-industrie één van de meest innovatieve industrieën is op het gebied van procesinnovaties? Een mooi voorbeeld daarvan zijn tankinspecties met drones. Binnen de industrie staat veiligheid zeer hoog in het vaandel. Ik kom hier in de toekomst graag op terug, maar voor nu zou ik zeggen: kijk naar het filmpje van Alwie Halman, HSSE external affairs manager bij Shell Nederland Raffinaderij, die uitleg geeft hoe ze de drone-inspecties bij Shell toepassen en wat dat oplevert op het gebied van veiligheid.

Verder ben ik zeer verheugd dat Vitol lid is geworden van de VEMOBIN. In deze nieuwsbrief een kennismaking.

Rest mij nog u namens het hele VEMOBIN-team fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar te wensen!


Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief