biobrandstof
E10
verduurzaming

Biobrandstof zoals E10 zijn onmisbaar voor de verduurzaming van het wegverkeer en maakt bestaande auto’s groener. De mogelijkheden van biobrandstof worden onderschat volgens Marnix Koopmans.

Per 1 oktober wordt Euro 95 – E10 benzine in Nederland grootschalig ingevoerd: dat is benzine met maximaal 10% ethanol bijgemengd. Het lijkt weinig, 10% biobrandstof. Maar omdat er in Nederland miljoenen auto’s op benzine rijden, die gezamenlijk 78 miljard kilometer afleggen, betekent de stap van 5% naar 10% toch een aanzienlijke reductie. Op basis van dit kilometrage, een gemiddeld wagenpark dat 173 gram CO2 de kilometer uitstoot en een vastgestelde CO2-reductie van 70% door ethanol, is de besparing 0,5 megaton. En wat meer is: deze vergroening is heel bereikbaar voor mensen: ze kunnen er direct mee beginnen, gewoon met de huidige auto. Zo stelt de NEa dat Nederland hard op weg is de doelstelling van 10% hernieuwbare energie in het transport te realiseren en dat dit met name komt door de inzet van biobrandstoffen. En dan is Nederland niet eens een voorloper met de introductie van E10; integendeel. In omringende landen als België, Duitsland en Frankrijk wordt E10 al ruim aangeboden. Het is goed dat Nederland zich voegt bij onze buren, op weg naar de 10% hernieuwbaar.

Klimaatdoelen niet tekort doen
Toch krijg ik ook andere signalen: die bijgemengde bio ethanol, is die wel zo duurzaam? Het is toch van gewassen gemaakt? De bijdrage van biobrandstoffen aan de CO2-reductie is niet onomstreden. Aan de mobiliteitstafel van het klimaatakkoord stelde de milieubeweging regelmatig biobrandstoffen liever te weren en volledig op elektrificeren van het vervoer te willen inzetten. Ik denk dat de milieubeweging hun klimaatdoelen tekort doen met deze boude afwijzing van alle biobrandstoffen. De introductie van E10 is een mooie gelegenheid om daar dieper op in te gaan.

Geen voedsel in de tank
Laat ik de productie van ethanol met u onder de loep nemen. De grootste producent van ethanol in Europa staat in Rotterdam. Een groot deel van de bijgemengde ethanol zal van deze leverancier komen. De gewassen die in Rotterdam ingezet worden, zijn niet geschikt voor menselijke consumptie. Het is dus niet zo dat er voedsel in de tank gaat. De ethanol wordt gemaakt van voedertarwe, een grondstof voor veevoer. De ethanol wordt gemaakt uit die delen van het gewas, die bij de productie van veevoer toch al overbodig zijn: de ethanol is dus gemaakt uit een reststroom van de productie van veevoer.

Ethanol scoort goed

Dit is de omschrijving van één proces in één fabriek, maar er zijn meer producenten. Al deze biobrandstoffen moeten een bepaalde minimale CO2-reductie bewerkstelligen. De Europese Commissie zit hier bovenop en laat regelmatig de CO2-footprint van de verschillende biobrandstoffen vaststellen. Ethanol komt goed uit deze studies. Dat een biobrandstof die wordt gewonnen uit gewassen zo goed scoort op CO2-reductie, zal veel mensen verbazen. Het is dan ook te kort door de bocht om biobrandstoffen op grond van één kenmerk (is het een gewas? Is het afval?) te veroordelen als contraproductief. De reductie moet worden vastgesteld over de hele keten, van grondstof tot product. Dan kan er een onderbouwd onderscheid worden gemaakt tussen die biobrandstoffen die een legitieme bijdrage leveren aan CO2-reductie en die biobrandstoffen waar teveel nadelen aan kleven.

Ook als de volgende auto een tweedehands is

Zoals aangestipt is er brede steun voor verduurzaming van autorijden door elektrificatie. Elektrificatie van het gehele wagenpark kost echter tijd, omdat miljoenen auto’s moeten worden vervangen. Nieuwe auto’s zijn duur in Nederland; het Nederlandse wagenpark is oud in Europees perspectief. De omvang van de nieuwmarkt van auto’s in Nederland is ca. 400.000 exemplaren per jaar. De omvang van de occasionmarkt is twee miljoen per jaar. Door biobrandstoffen en kan ook het bestaande wagenpark vergroenen. Door op twee sporen in te zetten, kunnen we de CO2-reductie van het wegverkeer sneller verlagen.

Europa zet lijn uit

Uit de wetgeving van de Europese Unie blijkt dat de Commissie dit inzicht deelt: de Commissie paart richting 2030 ambitieuze voorstellen voor hernieuwbare brandstoffen aan even ambitieuze voorstellen voor de uitstoot van nieuwe voertuigen, die alleen kunnen worden behaald met inzet op elektrificatie.

Recycled carbon fuels en E10

Om de introductie van E10 luister bij te zetten, treft u in deze nieuwsbrief twee artikelen over E10. We gingen bij de ANWB langs om te praten over E10 en de auto. En VARO energy biedt al langere tijd E10 aan als ‘blue one’ en deelt de ervaringen. Gezien de centrale rol voor brandstof in deze nieuwsbrief, leek het ons aardig om ook aandacht te besteden aan andere duurzamere opties. Weet u wat recycled carbon fuels zijn? Materialen die eerst een andere toepassing hadden en pas in tweede instantie als brandstof worden ingezet. Finco en Den Hartog, twee Nederlandse bedrijven, nemen stappen met plasticrecycling om deze mogelijkheden te verkennen. Als stip op de horizon voor brandstoffen gelden de e-fuels, synthetische brandstoffen: over deze brandstoffen hebben wij een nieuwe factsheet gemaakt in onze serie.

Ik wens u veel leesplezier.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief