Op 21 april aanstaande vindt er weer een CTGG-dag plaats. Ook deze keer is het programma zeer gevarieerd. De volgende én andere vragen staan centraal: Hoe voorkom je incidenten en hoe leer je ervan als ze toch plaatsvinden? Hoe gebruik je meetgegevens bij het spoorgoederenvervoer? De CTGG-dag is van 09.00 tot 15.00 uur, in het ECC in Leiden. Hieronder de uitnodiging van CTGG. Gelijk aanmelden? Dat kan hier.

Programma Commissie Transport gevaarlijke Goederen (CTGG)

Voorkomen en leren van incidenten

Een andere kijk op het voorkomen van incidenten en het leren van incidenten, door Danny Jolly (NS). Wat als een menselijke fout niet de conclusie is van een incidentonderzoek, maar het startpunt? Wat als we na een incident proberen te snappen waarom het logisch was voor iemand om zo te handelen? Wat als we complexiteit omarmen? Danny vertelt hoe bij NS vanuit het Safety Differently gedachtengoed incidentonderzoek wordt gedaan.

Gebruik van meetgegevens bij spoorgoederenvervoer

Toelichting op het gebruik van meetgegevens bij het spoorgoederenvervoer om vroegtijdig problemen met wielen en assen op te sporen, door Bas van Wijhe (ProRail) en Wesley van der Manden (Railexperts). Een ongeluk met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert, kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat risico wil je op alle mogelijke manieren zo klein mogelijk houden. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een defect aan een wagon of een aanlopende rem. Om dit type risico’s vroegtijdig of tijdens de rit op te sporen, verzamelen en verwerken ProRail en de spoorwegondernemingen zeer veel data en grijpen zij actief in als dat nodig is. Bas en Wesley nemen u mee in hoe deze data verzameld worden in het spoorgoederenvervoer en vertellen over wat spoorwegondernemingen doen om in een vroegtijdig stadium wagondefecten te ondervangen.

Onderzoek risico’s nieuwe brandstoffen als motorbrandstof

Onderzoek risico’s nieuwe brandstoffen als motorbrandstof op BRZO-sites, door Nils Rosmuller (NIPV). Het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat steeds verder verduurzamen. Diesel-aangedreven trucks worden vervangen door duurzamer aangedreven trucks (CNG, LNG, waterstof en elektrisch). De gevaaraspecten van deze duurzame trucks zijn anders dan die van dieseltrucks. Nils vertelt meer over deze aspecten. In zijn presentatie gaat hij ook in op de bijbehorende effectafstanden en op passende veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidseisen bulkopslag gevaarlijke stoffen

De veiligheidseisen voor de bulkopslag van gevaarlijke stoffen (alle ADR-categorieën), niet-zijnde brandstoffen worden geregeld in de PGS 31, door Jan Maarten van Dixhoorn (Dow Terneuzen). Jan Maarten zal deze richtlijn, die op dit moment wordt herzien wordt, toelichten. De PGS 31 is vorige week vrijgegeven voor consultatie en bevat de nodige wijzigingen. Deze hebben vooral betrekking op het gebied van brandpreventieve en repressieve maatregelen, maar ook het aspect van blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt nadrukkelijk aan de orde. Voor grote aanpassingen die hieruit volgen, zijn implementatietermijnen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zullen toegelicht worden. Opmerkingen/commentaar voortvloeiend uit de presentatie zullen worden verzameld en voor de consultatie worden ingebracht.

Toelichting op de incidenten met gevaarlijke stoffen in Platform Zero Incidents (PZI)

Toelichting op de incidenten met gevaarlijke stoffen in Platform Zero Incidents (PZI), door Maurits van der Linden (Koninklijke Binnenvaart Nederland). PZI is een internationale database met incidenten uit de binnenvaart. Maurits licht recente statistieken uit deze database op het gebied van gevaarlijke stoffen toe en hij gaat nader in op het risico’s van laad/los armen/leidingen die nog producten bevatten. Daarmee vinden nog geregeld incidenten plaats. Ook licht hij de recente ontwikkelingen op het gebied van het verbod op varend ontgassen toe.

Tijdens de dag kunt u een gesprek aangaan met de beleidsmakers en toezichthouder (ILT).

Aanmelden

Komt u ook naar de CTGG-dag? U kunt zich hier aanmelden.

Graag tot ziens op 21 april!

Met vriendelijke groet,

Macco Korteweg Maris

Secretaris Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)

T 06 – 516 299 98

secretaris@ctgg.nl

www.ctgg.nl

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief