Eurocommissaris Wopke Hoekstra werkt hard aan het realiseren van de European Green Deal, die zijn voorganger Frans Timmermans in gang heeft gezet. Bijvoorbeeld met de Net-Zero Industry Act, die industriebedrijven stimuleert om te investeren in schone technologie. “Europees klimaatbeleid moet consistent zijn en een langetermijnvisie hebben, met als doel klimaatneutraliteit in 2050. Dit biedt Europese bedrijven de zekerheid die nodig is voor langetermijninvesteringen”, zegt Esther de Lange, die sinds februari dit jaar kabinetschef is van Hoekstra.

Hoewel De Lange recentelijk is toegetreden tot de Europese Commissie, is ze allerminst een nieuw gezicht in Brussel. Gedurende een periode van 17 jaar diende ze als Europarlementariër voor het CDA, en bekleedde ze negen jaar de rol van vicepresident van de grootste fractie in het Europees Parlement, de EVP (Europese Volkspartij). Haar focus lag daarbij op klimaatbeleid, milieu en voedselveiligheid.

Hoe bevalt de overstap van het Europarlement naar de Europese Commissie?

‘‘Als kabinetschef leid ik dagelijks een gemotiveerd team dat Eurocommissaris Hoekstra ondersteunt. Ons kabinet vormt de schakel tussen de ambtelijke organisatie en de politieke besluiten van het College van Commissarissen onder leiding van President Ursula von der Leyen. Het grootste verschil is dat ik nu namens de Eurocommissaris spreek en niet meer zelf op een verkiezingsposter sta. Na 20 jaar verkiezingscampagnes en 17 jaar in de actieve politiek is dat best verfrissend. Mijn rol blijft dus politiek, strategisch en agendabepalend, maar ik heb het Europees Parlement ingeruild voor de Europese Commissie.’’

U heeft de overgang van Frans Timmermans naar Wopke Hoekstra meegemaakt, welke verschillen ziet u?

‘‘In de termijn van Timmermans lag de nadruk op het wetgevende aspect van de Green deal. Nu in de termijn van Eurocommissaris Hoekstra, ligt de focus op de uitvoering. De commissie zorgt ervoor dat de EU bijdraagt aan het verminderen van broeikasgasemissies en streven naar een balans tussen klimaatambities en concurrentiekracht. Dit betekent ook dat we gedurende deze termijn met de industrie en bedrijven de dialoog aangaan, voordat we nieuwe regelgeving invoeren.’’

Hoe kijkt u naar nationale initiatieven die afwijken van het Europese klimaatbeleid?

‘‘Op bepaalde fronten is het belangrijk dat we een Europees beleid hanteren om voor een gelijk speelveld te zorgen en de transitie betaalbaar te houden voor alle lidstaten. De Europese Commissie wil daarom ook tot op zekere hoogte lidstaten in staat stellen zelf invulling te geven aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Er is dus niet direct sprake van een volledig uniform klimaatbeleid in de 27 Lidstaten, maar we werken wel allemaal aan hetzelfde doel: klimaatneutraliteit in 2050. Daarbij is het van belang dat nationale klimaatregelgeving de land-specifieke adviezen van de Europese Commissie in acht neemt.’’

Hoe ziet u de toekomst van de petrochemische industrie voor zich?

‘‘Tijdens de klimaatconferentie in Dubai is afgesproken dat het tijdperk van fossiele brandstoffen op termijn beëindigd zal worden. In die hoedanigheid is het duidelijk dat de toekomst van de petrochemische industrie zal veranderen – net als veel andere sectoren moet ze zich opnieuw uitvinden.  De petrochemische industrie kan een cruciale rol spelen in de energietransitie door haar kennis te benutten en tegelijk een nieuw, rendabel businessmodel te ontwikkelen. Ik zie kansen voor de industrie in CO₂-opslag, en het opzetten van duurzame energiebronnen.’’

Welke actuele kwesties zullen impact hebben op raffinaderijen?

“De Net-Zero Industry Act en de Methaanverordening zijn voorbeelden hiervan. De nieuwe wetgeving over methaanemissies in de energiesector helpt bij het verminderen van broeikasgas. Vanaf nu moeten fossiele gas-, olie- en steenkoolindustrieën in Europa hun methaanemissies monitoren, rapporteren, verifiëren en verminderen. Vanaf 1 januari 2027 moeten ook importeurs van olie, fossiel gas en steenkool aantonen dat zij voldoen aan dezelfde standaarden als binnen de EU. Deze regelgeving stelt strengere eisen voor de raffinage-industrie. Tegelijkertijd bevordert de Net-Zero Industry Act voor de industrie investeringen in emissievrije technologieën. Daarnaast werken we keihard aan de voorbereidingen van de volgende internationale klimaatconferentie in Baku die eind dit jaar plaatsvindt.”

Wat is er aan Europees beleid nodig om een gezonde industrie te behouden?

“Europees klimaatbeleid moet consistent zijn en een langetermijnvisie hebben, met als doel klimaatneutraliteit in 2050. Dit biedt Europese bedrijven de zekerheid die nodig is voor langetermijninvesteringen. Wij als commissie hebben de taak om te zorgen voor heldere en voorspelbare regels, en een eerlijk speelveld. Zo kan innovatie gestimuleerd worden en de infrastructuur voor de energietransitie worden versterkt. Het is daarom van belang dat Europa haar leidende rol op internationaal klimaatbeleid behoudt. Als de rest van de wereld ons voorbeeld volgt, investeren bedrijven in zowel het klimaat als een toekomstgerichte economie.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief