Industrie
verduurzaming

Dat brandstoffenleverancier FinCo Fuel investeert in een pelletfabriek in Zuid-Afrika, kan volgens Bart-Willem ten Cate niet los worden gezien van de ambitie van het bedrijf om fossiele brandstoffen uit te faseren en versneld duurzame energiedragers in te zetten.

Ten Cate is manager Renewables Strategy & Development bij FinCo Fuel, dat met merken als Gulf Bunkering, Dalergy en GoodFuels voorop wil lopen in de energietransitie. Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika, kwam hij er zeven jaar geleden achter dat natuurreservaten als het Krugerpark worden overwoekerd door IAP’s: uitheemse invasieve planten die er niet thuishoren, de biodiversiteit verstoren en veel water aan de bodem onttrekken. “Parkbeheerders zijn verplicht IAP’s als eucalyptus en acacia te rooien, maar daardoor ontstaat een nieuw probleem: de gerooide planten en bomen drogen uit en vergroten de kans op bosbranden.”

Terug in Nederland kostte het Ten Cate weinig moeite om Finco Fuel als ‘platform voor energieoplossingen’ FinCo Fuel te overtuigen van de kansen die het afvoeren van het houtafval biedt. “Ze vormen een enorme bron van duurzame biomassa, die kan worden omgezet in pellets: staafjes van geperst hout die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt om schone en betaalbare energie op te wekken.”

Ideale brandstof

Vanaf het moment dat FinCo Fuel zijn schouders onder het project zette, begonnen de puzzelstukjes wonderwel op hun plek te vallen. Ten Cate: “We ontdekten dat er in de Coega Development Zone in Port Elizabeth een pelletfabriek stond die al vijf jaar niet meer operationeel was. Daarnaast was FinCo Fuel al partner van het prachtige project van African Clean Energy (ACE) dat gericht is op de vervanging van ongezonde open vuren door ‘cookstoves’ oftewel schone en gezonde kooktoestellen. Pellets zijn daar de ideale brandstof voor.”

FinCo Fuel financierde de revitalisering van de fabriek (foto), die ook van een nieuwe naam werd voorzien: het Coega Biomassa Centre. “Tegelijkertijd hebben we studies gedaan naar de economische, sociaaleconomische en technische levensvatbaarheid van deze nieuwe biomassaketen,” blikt Ten Cate terug. “Die sterkten ons in onze overtuiging dat er echt sprake is van een win-win-win-situatie. Zo heeft de fabriek een capaciteit van 120 kton per jaar en kan per jaar 900 hectare natuurreservaat worden ontdaan van IAP’s. Onze inschatting is dat deze nieuwe biomassaketen meer dan 600 nieuwe banen oplevert.”

Ambitie FinCo

Een deel van de witte pellets zal worden gebruikt als brandstof in de kooktoestellen en een deel kan bij de grootschalige productie van elektriciteit een alternatief zijn voor de fossiele brandstof nummer één in Zuid-Afrika: steenkool. Ten Cate: “In het verlengde van onze ambitie om CO₂-reducerende energieoplossingen te ontwikkelen, hopen we op termijn ook een substantieel deel te kunnen gebruiken voor de productie van biobrandstoffen. Maar in lijn met ons ESG-beleid, FinCo heeft een zilveren rating, komen we nadrukkelijk niet alleen iets halen, maar ook iets brengen. Het verwijderen van IAP’s uit 900 hectare natuurreservaat, levert een jaarlijkse waterbesparing van drie miljoen kuub op. Door inheemse struiken en bomen terug te planten, geven we bovendien de biodiversiteit een impuls.”

Ten Cate benadrukt dat FinCo Fuel ook met het project in Zuid-Afrika voor de lange termijn gaat. “Het is niet duurzaam om honderden kilometers te gaan rijden met de geoogste IAP’s, dus het werkgebied van het Coega Biomassa Centre beperkt zich tot een straal van ongeveer zestig kilometer rond de fabriek. Volgens een conservatieve schatting valt alleen daar al zestig miljoen ton aan biomassa te oogsten. Daar kunnen we jaren mee vooruit.”

Veel voldoening

Ten Cate verwacht dat de pelletfabriek rond de jaarwisseling op volle toeren zal draaien. “Het geeft heel veel voldoening om vanaf het begin nauw betrokken te zijn bij dit project, omdat we hiermee kunnen aantonen dat het mogelijk is om een geïntegreerde supply-keten op te zetten van duurzame biomassa tot hernieuwbare brandstoffen.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief