EU-ETS
Industrie
Klimaatbeleid
Tweede Kamer

Henri Bontenbal werkt nu nog als strateeg voor energienetbeheerder Stedin, maar steeg eind vorig jaar op het CDA-partijcongres naar plek 17 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. In de wetenschap dat de christendemocraten momenteel 19 zetels hebben, is de kans reëel dat hij straks mag proberen de daad bij het woord te voegen: een eerlijke klimaatpolitiek die zowel ambitieus als realistisch is.

Henri Bontenbal

‘Coöperatie in plaats van polarisatie: energietransitie is proces waarin we iedereen mee moeten nemen’

Zondebokpolitiek. Zo omschrijft Bontenbal de strategie van sommige politieke partijen om het klimaatprobleem vooral bij grote bedrijven neer te leggen. “Er wordt soms gekozen voor polarisatie. Voor grote bedrijven is het alles of niets: 100% het roer omgooien of wegwezen. Ik vind dat simplistisch en contraproductief, want die grote bedrijven zijn enorm belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Er werken honderdduizenden mensen die echt niet iedere ochtend opstaan met de gedachte: Ik ga er vandaag weer een bende van maken en proberen het klimaat weer een beetje verder om zeep te helpen. Als het aan mij ligt maakt die polarisatie plaats voor coöperatie, want de energietransitie is een proces waarin we iedereen mee moeten nemen.”

Bontenbal heeft evenmin veel op met politieke partijen die willen verduurzamen ‘met de handrem erop’. “Zo van: we pakken het klimaatprobleem aan, maar zonder de spelregels van de ouderwetse economie te veranderen. Dan houd je jezelf voor de gek, dat is onmogelijk, er is echt  een systeemverandering nodig. De energietransitie heeft alleen kans van slagen als het klimaatprobleem wordt beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen: bedrijven, burgers en overheid.”

Iconische projecten

Met het CDA staat Bontenbal voor een klimaatpolitiek die eerlijk, ambitieus en gebaseerd op wetenschap is. Daarnaast pleit hij voor een nationaal programma voor de verduurzaming van gebouwen en een industriepolitiek met iconische projecten per provincie “Kernvraag is: met wat voor industrie willen we in Nederland in de toekomst ons geld verdienen en hoe krijgen we die zo schoon en duurzaam mogelijk? Daarbij zie ik de huidige nationale CO2-heffing als een tussenoplossing, op weg naar een aanscherping van het Europese Emissions Trading System (ETS).”

Bontenbal toont zich een groot voorstander van een ‘Europese route’, die volgens hem het meest kosteneffectief is. “Als Europa haar reductiedoelstelling verhoogt naar 55% in 2030, kunnen we de Nederlandse CO2-heffing schrappen. Zo’n forse aanscherping van het ETS kan trouwens alleen als je het Europese bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven buiten de EU. Met een carbon border adjustment mechanism (CBAM) aan de Europese buitengrenzen kun je op mondiaal niveau voor een gelijk speelveld zorgen.”

Perspectief

De CDA-kandidaat is niet bang dat het Nederlandse bedrijfsleven achterover gaat leunen als de nationale CO2-heffing plaatsmaakt voor een Europese aanpak via het ETS. “Dat kun je ondervangen door met de tien bedrijven die de meeste uitstoot veroorzaken één-op-één afspraken te maken over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Het is en-en: niet alleen de stok, in de vorm van de CO2-heffing en het ETS-systeem, maar ook de wortel, in de vorm van iconische projecten per provincie en stimuleringssubsidies die echt zoden aan de dijk zetten, omdat ze bij álle bedrijven terecht komen, van klein tot groot.”

Perspectief is daarbij volgens Bontenbal het sleutelwoord. “Je hebt een stok achter de deur nodig, in de vorm van beprijzing van uitstoot en vervuiling. Maar als onderdeel van een evenwichtig totaalpakket moet je bedrijven ook positieve prikkels geven, die ze in staat stellen om niet alleen mee te gaan in- maar ook een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Na ons de zondvloed?

Voor ondernemers die onder het motto ‘na ons de zondvloed’ hopen zolang mogelijk op de oude voet door te gaan, heeft Bontenbal weinig begrip. “Als je nu nog geen verduurzamingsplan hebt, ben je eigenlijk al te laat en is er misschien wel geen plek voor je in de klimaatneutrale economie van de toekomst. Tegelijkertijd heb ik grote moeite met partijen die niet het hele verhaal vertellen, loze beloftes doen en met hypes meewaaien. Een goed voorbeeld is biomassa. Iemand die beweert dat we van het aardgas af moeten en moeten overstappen op warmtenetten en tegelijkertijd zegt dat biomassa niet voor warmteopwekking gebruikt mag worden… daar kan ik echt moedeloos van worden. Want feit is dat de meeste warmtenetten in Nederland voorlopig vooral met biomassa duurzame warmte zullen produceren. De andere opties zijn veel duurder.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief