Den Haag, 21 december 2018 – De industrie omarmt de koers die is uitgezet in het Ontwerp voor een Klimaatakkoord dat nu voorligt. Zoals alle tafels gaan wij nu ook naar onze achterban voor verdere uitwerking.

Het Ontwerp voor een Klimaatakkoord is goed nieuws voor Nederland. Met dit resultaat kunnen we onze klimaatdoelstellingen halen. Wij zullen de komende jaren fors blijven investeren in het klimaat. Voor de industrie zal het een uitdagend karwei worden om deze ambitie in te vullen en tegelijkertijd competitief te blijven in de markt. Dit ontwerp biedt een basis voor consistent beleid over meerdere kabinetsperioden en laat zien dat in Nederland de kennis, kunde en politieke wil beschikbaar is om leidend te zijn in de energietransitie. De industrie dankt de overheid en de SER voor hun rol in deze onderhandelingen.

Het besluit van de natuur- en milieuorganisaties om zich terug te trekken uit het proces is betreurenswaardig. Het doet geenszins af aan de inzet van de industrie om de CO2-doelstellingen te halen. CO2-reductie is een prioriteit voor de industrie. Sinds 1990 is de uitstoot van CO2(-equivalenten) door de industrie met 32 procent gedaald. Met het Ontwerp voor een Klimaatakkoord kunnen we deze trend sterk versneld voortzetten.

De industrie speelt een belangrijke regionale rol op gebieden als de arbeidsmarkt, het MKB, onderwijs en onderzoek. Voor deze gebieden is het belangrijk dat dit akkoord er ligt.

De industrietransitie wordt één van de grote projecten van onze tijd. De industrie spreekt hier vertrouwen in uit. Als het ergens kan, dan is het in Nederland.

Noot voor de redactie: Voor mediaverzoeken is uw contactpersoon Roderik Potjer, Hoofd communicatie & public affairs Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Tel. 06-39944229, Mail potjer@vnci.nl.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief