CO2 heffing
Coronacrisis
Klimaatakkoord

Voer in crisistijd geen maatregelen in die onze industriebedrijven te zwaar belasten. Sluit aan bij Europa. Zo krijgt de Nederlandse industrie tijd en ruimte om te verduurzamen en nieuwe, groene banen te creëren. Dat is de strekking van een gezamenlijke open brief van de ondernemingsraden (OR-ren) van twaalf grote industriebedrijven, die vlak voor Prinsjesdag werd gepubliceerd en verspreid.

Aanleiding voor de ‘open brief aan de politiek’, van de OR-ren van onder andere Esso/ExxonMobil en Gunvor Petroleum Rotterdam, is de CO2-heffing die voortvloeit uit het Klimaatakkoord en in 2021 wordt ingevoerd. Althans, als de politiek niet kiest voor uitstel of aanpassing, waar in de brief indirect op wordt aangedrongen. “Natuurlijk staan we allemaal achter het Klimaatakkoord”, verzekert Arthur Segarra, voorzitter van de ondernemingsraad van Gunvor Petroleum Rotterdam. “Ik heb zelf twee kleine kinderen, die wil ik ook een toekomst geven. Een CO2-taks heeft echter een negatieve kant. Het kan de maakindustrie geheel uit Nederland doen laten verdwijnen, waardoor de CO2-uitstoot binnen Nederland weliswaar lager wordt, maar de CO2-voetafdruk van Nederland hoger, omdat de producten dan vanuit het buitenland moeten worden ingevoerd.”

Nóg schoner

Zijn ‘collega’ Gideon Simmelink van de ondernemingsraad van ExxonMobil benadrukt dat de uitstoot van broeikassen in 2050 tot praktisch nul moet zijn gereduceerd en dat Nederlandse industriebedrijven daarbij nu al vooroplopen. “We hebben de innovatiekracht en het technologische vernuft om het nóg schoner te doen. Maar dan moeten we wel de kans krijgen. Met de brief willen we het kabinet vooral herinneren aan de belofte in het Klimaatakkoord dat de CO2-heffing niet mag leiden tot banenverlies of het vertrek van bedrijven naar het buitenland. Daar is niets of niemand bij gebaat en het klimaat zeker niet.”

Het is niet de eerste keer dat de OR-ren van de industriebedrijven op de bres springen voor de tienduizenden werknemers die ze vertegenwoordigen. Actuele aanleiding was ditmaal de coronacrisis die volgens de brief ‘bij veel bedrijven diepe sporen en wellicht permanente littekens achterlaat’. Simmelink: “Dit is niet het moment om risico’s te nemen met onze banen en de toekomst van onze gezinnen. We voelen ons in de rug gesteund door een SER-advies dat afgelopen zomer is verschenen. Daarin wordt vastgesteld dat de coronacrisis zorgt voor een onvoorziene verstoring van de sociaaleconomische ontwikkeling, het voortbestaan van veel bedrijven ongewis maakt en de investeringsruimte van veel bedrijven reduceert.”

Green Deal

In de open brief aan de politiek maken de OR-ren dankbaar gebruik van het SER-advies. “Sluit bij de CO2-beprijzing en investeringsstimulering zoveel mogelijk aan bij de Europese Green Deal”, somt Simmelink op. “Dat betekent geen onnodige risico’s voor Nederlandse werkgelegenheid en een goed level playing field.” Segarra: “De overheid doet er goed aan om een klimaat te scheppen waarin de kennis en expertise van de industrie ingezet kunnen blijven worden.”

Simmelink vertelt dat de brief is overhandigd aan zes Tweede Kamerleden en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. “De vorige keer hebben we hem een bouwhelm aangeboden met daarop de handtekeningen van de OR-voorzitters. Hij gaf aan dat hij de helm heeft bewaard en herhaalde nog eens het kabinetsstandpunt dat de CO2-heffing niet tot banenverlies mag leiden. Destijds riep hij ons op onderdeel te worden van het debat. Deze brief en de vele positieve reacties erop onderstreept eens te meer dat we gehoor hebben gegeven aan die oproep.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief