Met de Tweede Kamerverkiezingen in november voor de deur, zijn alle politieke partijen druk bezig met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Om de schrijvers van de programma’s te wijzen op het belang van hernieuwbare brandstoffen en groene bouwstenen voor de chemie, heeft VEMOBIN zijn aandachtspunten voor de politieke partijen opgeschreven in een overzichtelijk position paper.

Nederland kan via duurzame industriepolitiek bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én het eigen duurzame verdienvermogen vergroten. Nederland kan vooroplopen door groene bouwstenen voor de chemie en groene brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart te produceren. Om dit duurzame toekomstbeeld te realiseren, is er nu vooral meer aandacht voor de uitvoering nodig. In zijn position paper voor de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s doet VEMOBIN een aantal suggesties om die uitvoering te versnellen. Zo zou je het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) meer doorzettingsmacht kunnen geven door het een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie te maken met mandaat. De politiek stelt volgens die werkwijze doelen en kaders, waarna het NPVI zich vol op de uitvoering kan storten. En omdat de investeringsplannen van bedrijven meestal pas op gang komen nadat benodigde energie infrastructuur is gegarandeerd, zou de overheid de financiële risico’s van tijdelijke onderbenutting voor netbeheerders moeten afdekken om uit de impasse op het stroomnet te geraken.

Uiteraard besteedt VEMOBIN in zijn position paper aandacht voor het aanjagen van hernieuwbare brandstoffen, waarbij de branchevereniging erop wijst dat Europa ons land legio kansen biedt om te verzilveren. Zoals: Implementeer de raffinageroute uit de richtlijn hernieuwbare energie. Hiermee wordt de inzet van groene waterstof in de brandstofproductie aangejaagd via de benzine- en dieselrijder. Op die manier stimuleer je de inzet van groene waterstof in de meest geschikte afnemersmarkt: transport. Dit effent het pad voor de inzet van groene waterstof. Onze buurlanden zetten dit in de EU bedachte instrument al in, dus niets houdt Nederland tegen om dit ook te doen. Verder breekt VEMOBIN een lans voor exploitanten van waterstofvulpunten en producenten van trucks: zij hebben onrendabele topvoorzieningen nodig om ook te zorgen dat het moeilijker te elektrificeren transport zicht heeft op een zero emissie oplossing. De rijksoverheid moet deze sector met een ambitieus pakket op weg helpen, zoals eerder ook is gedaan bij batterij aangedreven voertuigen. De subsidieregeling waterstof in mobiliteit is natuurlijk een goed begin, maar omvat slechts miljoenen euro’s – en dat is te weinig voor een blijvende doorbraak. Voor de opschaling van batterij-elektrische mobiliteit zijn immers miljarden ingezet.

VEMOBIN’s volledige position paper voor de politieke partijen leest u hier.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief