Brandstofprijsvergelijking
Europese pilot
Tankstations
Op 7 december 2020 treedt een nieuwe Europese verplichting in werking, namelijk het tonen van een brandstofprijsvergelijking per 100 km bij tankstations. In Nederland houdt deze verplichting in dat alle bemande tankstations direct gelegen aan de snelweg deze brandstofprijsvergelijking moeten gaan tonen. Valt u als tankstationhouder onder deze verplichting? Meld u dan aan bij RVO: 100kmprijsbrandstof@rvo.nl

Wat is de brandstofprijsvergelijking?

De brandstofvergelijking toont een prijsindicatie per 100 km van 6 soorten brandstoffen/energiedragers: diesel, benzine, LPG, CNG, waterstof en elektrisch laden. De prijsvergelijking wordt elke drie maanden geactualiseerd. Deze brandstofprijsvergelijking krijgt de tankstationhouder elke keer aangeleverd van RVO.

Deze prijsvergelijking geeft consumenten inzicht in de verschillende soorten brandstoffen en wat de prijsindicaties per 100 km zijn. Veel consumenten zijn zich er bijvoorbeeld niet van bewust dat de prijs van elektrisch laden laag is ten opzichte van fossiele brandstoffen. Deze vergelijking draagt bij om consumenten te bewegen naar de aanschaf van een schonere auto.

Europese pilot

Ter voorbereiding op deze verplichting heeft Nederland deelgenomen aan een Europese pilot. In Nederland deden hier 10 tankstations aan mee. Tijdens deze pilot werd een eerste versie van de prijsvergelijking getoond. Toen is ook nagegaan wat het effect hiervan was voor consumenten en de deelnemende tankstationhouders. Hieruit bleek de behoefte bij tankstationhouders om rechtstreeks contact te hebben met de overheid over deze verplichting. De voorkeur ging uit naar het per mail ontvangen van de prijsvergelijking.

Tijdens de pilot is ook getest hoe de prijsvergelijking het beste getoond kan worden. Tankstationhouders hebben straks de mogelijkheid om de prijsvergelijking aan de hand van een poster te tonen in hun shop of in te boeken bij de schermen (minimaal 1). Uitgangspunt is dat er geen nieuw materiaal moet worden aangeschaft om de prijsvergelijking te tonen, behalve dan het driemaandelijks printen van de  prijsvergelijking indien gekozen wordt voor een poster.

Aanmelden

Bent u tankstationhouder aan de snelweg en valt u daarmee onder deze verplichting? Neem dan zo snel mogelijk contact op met RVO voor informatie en ondersteuning. Daarnaast is elke tankstationhouder die niet aan de snelweg ligt, of elke andere organisatie, vrij om de vergelijking te tonen. Zij kunnen zich ook aanmelden bij RVO.

Een tankstation wordt aangemerkt als bemand indien de shopverkoop en de brandstofverkoop bij elkaar  horen.

Twijfelt u of u onder de doelgroep valt? Neem dan ook contact op met RVO.

Mocht een bemande tankstationhouder direct gelegen aan de snelweg zich niet hebben aangemeld bij RVO, dan geldt nog steeds de verplichting tot het tonen van de brandstofprijsvergelijking. Deze zal te vinden zijn op www.rvo.nl/brandstofprijsvergelijking.

De relevante tankstationhouders of partijen die vrijwillig willen meedoen kunnen zich aanmelden bij 100kmprijsbrandstof@rvo.nl zodat u rechtstreeks door de overheid kan worden geïnformeerd over deze verplichting. Met het aanmelden stemt u expliciet in dat uw emailadres voor dit doeleinde wordt gebruikt door RVO. Uw gegevens worden ook voor dit doeleinde gedeeld met het Ministerie van IenW. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u de brandstofprijsvergelijking elke drie maanden van de RVO website halen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze implementatie uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief