“Een essentiële en zorgvuldige stap om Nederlandse bedrijven en weggebruikers aan de gang te houden”, met die woorden verwelkomde directeur Erik Klooster van VEMOBIN vorige week vrijdag de publicatie van het Landelijke Crisisplan Olie (LCP-O). De Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie VEMOBIN heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van dit crisisplan, dat ontwrichting van de Nederlandse samenleving in geval van ernstige olie- en brandstoftekorten moet voorkómen.

Het Landelijke Crisisplan Olie komt geen moment te vroeg, want als gevolg van de Europese sancties tegen Rusland is de import van Russische olieproducten verboden. Olieproducten zijn bewerkte producten uit de raffinage, zoals diesel, benzine, kerosine en stookolie. Sinds begin december was het al verboden om Russische ruwe olie te importeren en het importverbod op olieproducten komt daar nu dus bovenop. “Onze sector steunt de sancties vanzelfsprekend en Nederlandse raffinaderijen werken er hard aan om alternatieve stromen naar ons land te halen, zodat de levering van brandstoffen zoals diesel, benzine en kerosine gegarandeerd blijft. Dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft geanticipeerd op de nieuwe importverboden en het opstellen van het LCP-O daarom naar voren heeft gehaald, getuigt van een vooruitziende blik.”

Hoofd koel houden

Bij een Crisisplan Olie denkt iedereen meteen aan tankstations die zonder brandstof komen te zitten en stilstaande auto’s, maar Klooster wuift dat beeld weg. “Ik snap dat dat angstbeeld opdoemt, maar het LCP-O is juist bedoeld om dat soort taferelen te voorkómen – en zelfs als het toch gebeurt, is dankzij dit plan duidelijk hoe de olieproducten in de samenleving worden verdeeld en hoe we weer zo snel mogelijk teruggaan naar een normale situatie”. Het LCP-O is zo opgebouwd dat ons land snel kan schakelen als er signalen van schaarste op de wereldmarkt aan lijken te komen. Die schaarste zal ook niet bij ieder olieproduct optreden: zo voorziet de EU in de eigen benzinevraag. Het LCP-O heeft vooral aandacht voor diesel. De EU importeert veel, bovendien is diesel nodig voor essentiële sectoren en instellingen, zoals de hulpdiensten en ziekenhuizen (denk aan noodaggregaten). Klooster: “Met het LCP-O kan iedereen dus het hoofd koel houden als het erop aankomt.”

Koploper schone productie

De uitgangspositie voor Nederland is in een internationale crisissituatie sowieso vrij gunstig, benadrukt de directeur van VEMOBIN. “Ons land is dankzij de aanwezigheid van zes raffinaderijen één van de weinige landen die meer olieproducten exporteert dan dat het zelf gebruikt. Bovendien produceren onze raffinaderijen schoner dan de meeste andere raffinaderijen in Europa – we zijn dus koploper als het gaat om schone productie én distributie.” Dat betekent trouwens niet dat we rustig achterover kunnen leunen. Het LCP-O staat op hoofdlijnen en is alvast uitgewerkt met handelingsperspectieven om dieseltekorten te voorkómen. Andere hoofdstukken moeten echter nog in detail worden uitgewerkt, zoals het distributieplan. “De raffinagesector is daarbij betrokken en brengt vanzelfsprekend graag zijn expertise in”, zegt Klooster “en tegelijkertijd nemen de Nederlandse raffinaderijen hun verantwoordelijkheid door de Nederlandse samenleving continu te voorzien van schonere energie en brandstoffen.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief