“Heel eerlijk? Ik ben veel positiever over de maatwerkafspraken dan pakweg een jaar geleden” stelde directeur Erik Klooster van VEMOBIN deze week tijdens een Ronde Tafel in de Tweede Kamer. “Alle bedrijven hebben de hoop dat dit proces de ‘impasse’ doorbreekt die we nu zien bij verschillende projecten. En het levert waardevolle inzichten op voor projecten na 2030”.

De Tweede Kamer organiseerde afgelopen woensdag een ronde tafel over de maatwerkafspraken, om zich beter te kunnen voorbereiden op een Kamerdebat dat volgende week plaatsvindt over de verduurzaming van de industrie. Naast Klooster schoven ook andere experts aan, zoals directeur Marco Waas van Nobian en gedeputeerde Jeanette Baljeu van Zuid-Holland. Aan de hand van korte pitches door de aanwezige experts, konden Kamerleden hen vervolgens vragen stellen.

Roze olifant

De roze olifant in de Tweede Kamer werd aan het begin van de ronde tafel meteen benoemd door Suzanne Kröger van Groen Links, die zich hardop afvroeg of er in ons land eigenlijk nog wel plaats is voor fossiele industrie. Klooster maakte namens VEMOBIN duidelijk dat de zes raffinaderijen in Nederland juist uitstekend gepositioneerd zijn voor een duurzame toekomst. En dat Europese wet- en regelgeving daar mede voor gaat zorgen: “Europese verplichtingen, zoals het ETS dat stuurt op nuluitstoot in 2040 en de Renewable Energy Directive, hebben een enorme impact. Dus als je er in 2050 nog bent, dan produceer je als raffinaderij echt iets anders dan je nu doet. Hernieuwbare brandstoffen zijn nodig om een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatambities en we weten dat Nederland alles in huis heeft om die hernieuwbare brandstoffen te produceren. Raffinaderijen zullen er na 2030 nog zijn en ze zullen er onder de motorkap totaal anders uitzien.”

Heffingen en hindernissen

Over de maatwerkafspraken toonde Klooster zich positief. “Met heffingen alleen gaan we het niet halen, omdat de investeringen die bedrijven moeten doen vele malen hoger zijn dan er aan subsidie beschikbaar is. Een heffing maakt een business case ook niet rond; dat doet de SDE++ regeling. Maatwerkafspraken maken wat dat betreft heel goed inzichtelijk wat er allemaal moet gebeuren om de uitvoering op gang te brengen, en hoe zeer alle regelingen, heffingen en hindernissen met elkaar samenhangen. Dat inzicht hadden we een jaar geleden niet. Heel eerlijk? Ik ben veel positiever over de maatwerkafspraken dan pakweg een jaar geleden. Het geeft bedrijven en de overheid niet alleen inzicht voor de projecten op weg naar 2030, maar vooral ook voor de periode daarna.”

Creatief maatwerk

Op een vraag van D66-Kamerlid Raoul Boucke of ook sanctieafspraken als stok achter de deur in de maatwerkafspraken opgenomen zouden moeten worden, antwoordde Klooster ontkennend: “Als we dit te rigide vastleggen, dan werkt het niet. Bedrijven moeten aan de ene kant op een rijtje zetten wat ze allemaal moeten doen om te kunnen verduurzamen en tegelijkertijd de overheid aan de andere kant ook. Als je dat hele proces klem zet met sanctieafspraken, dan lukt het niet.” Het maatwerk is volgens VEMOBIN juist nodig omdat de industrie zeer heterogeen van opzet is; bedrijven hebben niet allemaal dezelfde oplossingen voor hetzelfde probleem. “Laten we met dat maatwerk daarom nu zo creatief mogelijk zijn”, besloot Klooster zijn verhaal. De ronde tafel terugkijken kan hier.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief