Sinds eind vorig jaar is Pauline Buitink general manager van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. Dat zij de eerste vrouw is die leiding geeft aan de grootste productielocatie van de multinational in Europa, is bijzaak: Buitink is al ruim dertig jaar in dienst van Shell en deed in diverse functies en op diverse locaties in binnen- en buitenland een schat aan ervaring op. Die kan ze goed gebruiken in Rotterdam, want met de energietransitie voorop zijn de uitdagingen groot.

Vanaf de bovenste verdieping van het kantoor van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam is goed te zien hoe enorm uitgestrekt het bedrijfsterrein is. “Het totale oppervlak is 550 hectare, wat overeenkomst met 1.000 voetbalvelden,” legt Buitink uit. “Een rondleiding op de fiets kost je 2,5 uur. In totaal werken er ongeveer 1.900 mensen. In alle opzichten is Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam van een heel andere orde van grootte dan de Shell-raffinaderij in Sarnia, Canada, waar ik hiervoor general manager van was. Daar gaf ik leiding aan 350 collega’s.”

Dynamische mix

De carrière van Buitink bij Shell begon in 1992 als research engineer bij Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam (KSLA) in Amsterdam en voerde haar later onder andere naar China en Qatar. Daar bood ze uiteenlopende uitdagingen het hoofd, eerst als engineer en later steeds meer als manager. In Canada werd Buitink de afgelopen jaren als het ware klaargestoomd voor het grote werk, dat eind 2022 begon. “Intern hebben we het nog steeds over ‘Pernis’, maar de officiële naam Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam doet meer recht aan wat hier allemaal gebeurt,” zegt ze, vooral doelend op de energietransitie. “Conform de Shell-strategie om uiterlijk in 2050 netto nul uitstoot te bereiken, werken we hier aan een dynamische mix van duurzame producten, gebaseerd op steeds minder fossiele grondstoffen. De HEFA-biobrandstoffenfabriek die momenteel wordt gebouwd past perfect in dat streven. Uit plantaardige oliën, dierlijke vetten en gebruikte kookolie, gaat de fabriek jaarlijks 820.000 ton hernieuwbare diesel en kerosine produceren.”

CO₂ en warmte

Bij de productieprocessen van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam komt CO₂ en warmte vrij, die wordt geleverd aan respectievelijk diverse glastuinbouwgebieden en 16.000 huishoudens in de Rotterdamse woonwijk Katendrecht. “Onder de vlag van het Porthos-project gaan we samen met onder meer het Havenbedrijf Rotterdam CO₂ afvangen en opslaan in lege aardgasvelden onder de Noordzee,” blikt Buitink vooruit. “Die Carbon Capture and Storage (CCS)-projecten zijn nodig om de energietransitie te stroomlijnen. Het verlaagt onze CO₂-emissie en geeft ons daardoor tijd en ruimte om onze productieprocessen verder te vergroenen en minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen, als onderdeel van de nationale en zelfs internationale rol die we voor onszelf zien weggelegd binnen de energietransitie.”

Kip-ei-discussie

Naast de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen (Sustainable Aviation Fuel, kortweg SAF) en de realisatie van diverse windparken op de Noordzee, mag ook de bouw van een waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte in dat verband niet onvermeld blijven. “Holland Hydrogen 1 krijgt een vermogen van 200 MW en gaat dagelijks 60.000 kg groene waterstof produceren,” somt de Shell-topvrouw op. “De waterstoffabriek staat op zich los van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, maar aan de komst ervan hebben we wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De geproduceerde waterstof zal in de toekomst vooral worden gebruikt voor de duurzame aandrijving van ruim 2.000 zware vrachtwagens, maar vanuit de transportsector is er nu nog te weinig vraag naar. In eerste instantie zullen wij de waterstof daarom zelf afnemen, ter vervanging van de grijze waterstof die we nu nog gebruiken. Op die manier doorbreken we de kip-ei-discussie die een vertragend effect heeft op veel onderdelen van de energietransitie.”

Schone toekomst

Buitink wijst naar een enorme plattegrond van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam die in haar kantoor aan de wand hangt. “Naast de veiligheid van alle medewerkers en processen, drukt de energietransitie een groot stempel op mijn werkzaamheden. Maar terwijl we keihard werken aan een schone toekomst moet, om het een beetje plat te zeggen, de tent wel blijven draaien. We kunnen immers niet van de ene op de andere dag stoppen met aardolie en gas en alleen nog maar schone energie en circulaire chemicaliën produceren.”

En dus worden in Pernis op basis van circa 400.000 vaten ruwe olie per dag voorlopig nog allerlei olieproducten en basischemicaliën gemaakt. Dat gebeurt in ongeveer zestig fabrieken, die volgens Buitink de komende decennia hand in hand met de energietransitie efficiënter of duurzamer worden gemaakt – of worden vervangen. “Dat gaat uiteraard de hele organisatie aan. Of je hier nu al 30 jaar werkt of net in dienst bent: voor niet één van onze 1.900 medewerkers is de energietransitie een ver-van-m’n-bed-show. Dé uitdaging, een energietransitie die niet ten koste gaat van de veiligheid, continuïteit en winstgevendheid, is alleen haalbaar als we binnen de organisatie iedereen meekrijgen. Daar steken we veel tijd en energie in, net als in de inclusiviteit van de organisatie. Want we hebben er niets aan als een talentvolle, gedreven nieuwe medewerker na twee jaar weer weg is, omdat hij of zij zich niet thuis voelt binnen de organisatie.”

Investeringsklimaat

Dat president-directeur Frans Everts van Shell Nederland in het VEMOBIN-bestuur zit, zegt volgens Buitink alles over het belang dat de multinational hecht aan de brancheorganisatie. “Hoe groot we ook zijn, we kunnen het echt niet alleen. Dat willen we ook niet. Als VEMOBIN namens de hele sector het belang van het investeringsklimaat in Nederland benadrukt, heeft dat meer impact dan als Shell dat doet. Hetzelfde geldt voor het milieu-, klimaat- en veiligheidsbeleid in Nederland. We leveren als VEMOBIN-lid graag een goede bijdrage aan een evenwichtig en constructief maatschappelijk debat op alle gebieden die voor ons belangrijk zijn.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief