Industrie
Raffinage
verduurzaming

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsvisie op de verduurzaming van de Nederlandse Industrie. VEMOBIN is blij met deze visie. Het rapport schetst een mooi perspectief voor de raffinage in Nederland. Deze bevindingen zijn in lijn met het onderzoek dat VEMOBIN eerder liet doen en de strategie die de leden van VEMOBIN aan het uitrollen zijn.

 

Met het Nationaal Programma Versnelde Verduurzaming Industrie (NVPI) zet Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in het kort uiteen dat voor alle sectoren in de Nederlandse basisindustrie plaats is, mits zij erin slagen om versneld te verduurzamen. Ook voor de raffinagesector is in ons land plaats, schrijft de minister aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het Kamerdebat over het NVPI dat op 29 maart plaatsvindt. De Nederlandse raffinaderijen kunnen via buisleidingen klanten in de ons omringende landen bedienen en zijn dankzij hun gunstige ligging aan zee zeer geschikt voor de aanvoer van olie, biogrondstoffen en waterstof om zo de hernieuwbare brandstofproductie en productie van duurzame grondstoffen voor de chemische industrie op te pakken. Daar komen nog de voordelen bij van Wind Op Zee (nodig voor de productie van groene waterstof) en van de opslag van CO2 (Carbon Capture & Storage).

Bevestiging onderzoek VEMOBIN

De kernboodschappen van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) sluiten naadloos aan op de kernboodschappen van de twee onderzoeken die onderzoeksbureau Enersangi april vorig jaar heeft uitgevoerd in opdracht van VEMOBIN. De twee onderzoeken maken achtereenvolgens duidelijk dat hernieuwbare brandstoffen in transport noodzakelijk zijn om naast elektrificering de klimaatambities waar te maken, om achtereenvolgens te beschrijven wat er nodig is om de Nederlandse raffinagesector die hernieuwbare brandstoffen te laten maken. Zowel Enersangi als het NPVI onderkennen dat de raffinaderijen van de toekomst er heel anders uitzien dan vandaag de dag: fossiele grondstoffen zullen plaats maken voor hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor de industrie. Sectoren die lastig te elektrificeren zijn, zoals een deel van het zware transport, de scheepvaart en de luchtvaart zouden in de duurzame toekomst kunnen worden bediend met hernieuwbare brandstoffen. De Nederlandse raffinaderijen spelen daarom een cruciale rol voor het verkeer en de basisindustrie als het gaat om circulariteit en duurzaamheid.

Allemaal tegelijk

Mooi nieuws, maar de uitdagingen zijn er niet minder om: bedrijven hebben met spoed vergunningen nodig, goede aansluitingen op het elektriciteitsnet, de waterstofinfrastructuur en bovendien moeten zij voldoen aan strengere milieueisen. Liefst allemaal tegelijk. Een programmatische aanpak met een overlegstructuur moet die uitdagingen het hoofd bieden. Denk aan het opstellen van randvoorwaarden, het samenbrengen van vraag en aanbod en uiteindelijk bedrijven aansporen om te investeren in hun duurzaamheidsplannen. VEMOBIN heeft eerder aangegeven dat de raffinaderijen dat niet allemaal alleen kunnen: steun van de overheid, ook financieel, is daarbij gewoon nodig om onrendabele top af te dekken. Maar met het NVPI zijn in ieder geval alle ingrediënten aanwezig om de Nederlandse raffinaderijen een sleutelpositie in een duurzaam industrieel ecosysteem te geven.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief