Industrie
verduurzaming

Stefaan Van Severen is sinds begin dit jaar de nieuwe voorzitter van de VNPI. De manager van de
ExxonMobilraffinaderij in Rotterdam weet dat er de komende jaren geen sprake zal zijn van ‘op de winkel passen’. Daarvoor zijn de uitdagingen, die op de petrochemische industrie afkomen, veel te groot.

Sinds zijn studie Chemical Engineering aan de universiteit in Leuven, die hij in 1989 afrondde, is Van Severen altijd in dienst geweest van ExxonMobil en zijn voorgangers Exxon/Esso. Hij begon als proces engineer op de raffinaderij van Esso in Antwerpen, maar had in de decennia die volgden diverse functies in landen als Australië en Frankrijk. In februari 2021 stapte de Belg over van de raffinaderij in Fos sur Mer, vlakbij Marseille, naar de raffinaderij van ExxonMobil-dochter Esso in Rotterdam. “Van het zonnige Zuid-Frankrijk naar het regenachtige Nederland”, vat hij de klimatologische impact van zijn transfer lachend samen.

Schitterende tijd

Naast de managementfunctie in Rotterdam nam Van Severen ook de bestuursfunctie bij de ViaEnergie over van zijn voorganger. Sinds 1 januari is hij voorzitter en, beseft hij, niet eentje die vooral ‘op de winkel zal moeten passen’. “Toen ik werd gevraagd, heb ik er geen seconde over na gedacht. Met de energietransitie voorop, komt er heel veel op de petrochemische industrie af. En ook op de ViaEnergie. Ik ben iemand die vooral in kansen en mogelijkheden denkt. Met de energietransitie komt er een schitterende tijd op ons af. Als ViaEnergie-voorzitter kan ik in de frontlinie meedenken en meewerken aan de herpositionering van de raffinagesector in het algemeen en de ViaEnergie in het bijzonder.”
Van Severen spreekt in dat verband van een ‘ViaEnergie 2.0’. “Ook als brancheorganisatie zullen we onze focus geleidelijk aan moeten verleggen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie in de breedste zin van het woord. Hoe ziet de energievraag van de toekomst eruit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat raffinaderijen hun sleutelpositie kunnen inzetten bij het invullen van die toekomstige energievraag?”

Nieuwe naam?

De nieuwe voorzitter sluit in dat verband niet uit dat de ViaEnergie, naar buitenlands voorbeeld, haar naam zal moeten veranderen. “De ‘P’ in ViaEnergie staat voor ‘Petroleum’. Dat is een ouderwets woord voor aardolie, een brandstof die de komende decennia steeds meer plaats zal moeten maken voor duurzame alternatieven. In België heeft de petroleumfederatie daarop geanticipeerd door haar naam te veranderen in Energia. De kans is groot dat de ViaEnergie evenmin ontkomt aan een naamsverandering, als de brancheorganisatie in Den Haag de rol wil blijven spelen die ze nu speelt. En neem van mij aan: dat willen we.”
Het rapport ‘Het potentieel van Low Carbon Liquid Fuels (LCLF’s) in de Nederlandse raffinage in 2050’ waarover elders in deze nieuwsbrief wordt geschreven, geeft volgens Van Severen een goed beeld van de kansen voor de raffinagesector. “Als geen gebruik wordt gemaakt van de bestaande productielocaties en logistieke ketens, betekent dat een enorme kapitaalvernietiging. Sterker nog, ik denk dat de energietransitie geen kans van slagen heeft als niet optimaal gebruik wordt gemaakt van het innovatievermogen en de kennis en kunde die de raffinagesector de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.”

Duurzaam bestaansrecht

In het verlengde daarvan wijst Van Severen ook op het belang van de raffinagesector voor de petrochemische industrie. “In de discussie over de energietransitie ligt de focus vaak op diesel en benzine, producten waarmee wij de wereld letterlijk in beweging houden. Maar naast transport en mobiliteit, wordt ook de petrochemische industrie door bedrijven als ExxonMobil Chemical en Shell Nederland Chemie gevoed met een breed scala aan onmisbare producten zoals synthetische plastics, rubbers, coatings, polyesters en weekmakers. Voor mij staat vast dat integratie met de petrochemische industrie een belangrijke voorwaarde is voor de herpositionering en het nieuwe bestaansrecht dat we de komende jaren gaan creëren.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief