VEMOBIN heeft een nieuwe voorzitter, Robert Joore. Welke visie heeft hij voor de vereniging en waar liggen de kansen bij het nieuwe kabinet na de verkiezingen in november?

Robert Joore (58) trad in juni van dit jaar aan als nieuwe voorzitter van VEMOBIN. Hij heeft in ruim 30 jaar tijd verschillende functies bekleed bij TotalEnergies in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Sinds twee jaar is hij weer terug in Nederland als Managing Director van TotalEnergies Marketing Nederland en vervult hij eveneens de rol van Country Chair.

Joore ziet de diversiteit van de leden van VEMOBIN als één van de grootste krachten van de organisatie. “VEMOBIN is een vereniging met leden bestaande uit grote bedrijven, maar ook nog echte familiebedrijven. Grote en kleine ondernemingen werken binnen de brancheorganisatie goed samen en daarmee vergroten we onze collectieve stem. Grote bedrijven hebben vaak meer mensen en middelen en kunnen met hun schaalgrootte voor impact zorgen, maar kleine bedrijven hebben betere kennis van de lokale markt en zijn wendbaarder. Dankzij die verschillende invalshoeken komen we binnen de vereniging tot een veel betere belangenbehartiging, omdat we elkaar versterken. Daarmee vertegenwoordigt VEMOBIN écht de gehele sector.”

Goede discussie

Dit is precies waar hij zijn rol als voorzitter ziet. “Ik wil als voorzitter de ruimte bieden voor een brede discussie binnen VEMOBIN, zodat we als vereniging zo goed mogelijk invulling geven aan de energietransitie. Mijn voorganger (Stefaan van Severen, red.) heeft samen met de overige bestuursleden de weg voorbereid voor een duurzaamheidsvisie waar niet alleen onze bestaande, maar ook nieuwe leden zich in herkennen, zoals Alco Goup, dat uitsluitend duurzame biobrandstoffen produceert. We zijn koersvast en we verwelkomen dan ook graag nog meer toonaangevende en duurzame bedrijven die actief zijn in energie voor mobiliteit en industrie. Denk aan waterstof-, elektriciteit- en e-fuels pioniers.”

Als de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug zijn, is het wachten op een nieuw kabinet. Twee woorden zijn daarbij belangrijk volgens Joore: betrokkenheid en daadkracht. “Er liggen belangrijke opgaven voor het komende kabinet. Er moet een aantrekkelijk investeringsklimaat zijn voor bedrijven om hier hun activiteiten op een duurzame manier te ontplooien. Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie voorziet hierin en het concept Nationaal Plan Energiesysteem zegt zelfs klip en klaar: liever groen hier dan grijs elders. Dat motto onderschrijven wij van harte. Dat moet echter wel zo worden vormgegeven dat het ook écht gerealiseerd kan worden.”

Joore geeft een voorbeeld hoe dat volgens hem zou kunnen: “Nederland is met zijn fijnmazige infrastructuur en havens aan de kust uitstekend gepositioneerd om de duurzame energiehub-functie te bekleden die het kabinet in zijn concept-NPE schetst. Maar om daar te komen, zijn op korte termijn wel essentiële keuzes nodig, waarbij VEMOBIN graag wordt betrokken. De belangrijkste is het onderkennen dat een fossielvrije toekomst staat of valt met de inzet van hernieuwbare brandstoffen, zoals groene waterstof, biobrandstoffen en synthetische brandstoffen. En wel als een fossielvrij sluitstuk voor sectoren die niet volledig te elektrificeren zijn. Daar is productieruimte voor nodig, evenals duurzame biomassa en veel elektriciteit – en daar moeten we vandaag al mee aan de slag. Sluit je daar je ogen voor, dan mist Nederland de boot op weg naar een duurzame toekomst. Energiemaatschappijen in mobiliteit en industrie hebben dus zo snel mogelijk groen licht nodig voor hun duurzame investeringen in elektrolyzers voor waterstof, bioraffinaderijen en tank- en laadinfra.”

Voortrekkersrol

“Een ander punt van aandacht is de transportsector, die van groot belang is voor onze economie. Die moeten we stimuleren om over te stappen op zero-emission oplossingen zoals elektriciteit, waterstof of e-fuels. De rijksoverheid moet de transportsector met een gelijksoortig ambitieus pakket op weg helpen, zoals eerder ook is gedaan bij batterij aangedreven voertuigen. De subsidieregeling waterstof in mobiliteit is een goed begin, maar omvat slechts miljoenen euro’s. Voor de opschaling van batterij-elektrische mobiliteit zijn immers ook miljarden ingezet. Op nationaal niveau moeten we onze CO₂-reductie realiseren en daar is de voortrekkersrol van de overheid enorm belangrijk in.”

VEMOBIN zit constructief in de wedstrijd en is van harte bereid om mede vorm te geven aan de mobiliteit en industrie van morgen, besluit Joore: “Met de overstap van VNPI naar VEMOBIN hebben we nu een breder samenwerkingsverband waardoor we een nog betere gesprekspartner zijn voor beleidsmakers. Daarnaast kunnen we nu meer doen aan voorlichting. Het is belangrijk dat we consumenten informeren over de mate van ingewikkeldheid van deze transitie. Het is voor de professionals in de sector al behoorlijk complex, laat staan voor de gemiddelde burger.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief