Een gamechanger in de industrie. Zo omschrijft FuelCell Energy-topman Jason Few de carbonaat-brandstofcel (CFC)-technologie, die tegelijkertijd CO₂ afvangt en elektriciteit, warmte en waterstof produceert. ExxonMobil gaat de technologie samen met FuelCell Energy in Rotterdam testen in een proeffabriek, die moet uitwijzen wat de mogelijkheden in een industriële en commerciële omgeving zijn.

FuelCell Energy ontwikkelde de onderliggende brandstofceltechnologie voor kleinschalige elektriciteitsopwekking met aardgas. ExxonMobil en FuelCell Energy werken al enkele jaren samen aan verdere ontwikkeling van de technologie, om deze geschikt te maken voor het afvangen van CO₂ op industriële schaal. “De carbonaatbrandstofceltechnologie komt erop neer dat de brandstofcel CO₂ afscheidt uit rookgas van een industriële installatie en deze vervolgens concentreert, waardoor het efficiënt ondergronds kan worden opgeslagen”, legt ExxonMobil-Low Carbon Asset Strategy Executive Harro van de Rhee uit. “Tegelijkertijd produceert de brandstofcel elektriciteit, warmte en waterstof.”

De CFC-technologie voorkomt volgens hem dat CO₂ in de atmosfeer komt, verhoogt de algehele efficiëntie van het afvangproces én biedt extra waardestromen die de kosten van CO₂-afvang en -opslag verlagen. “Deze technologie zou de CO₂ -uitstoot van belangrijke industrieën aanzienlijk kunnen verminderen.”

 

Nieuwe fase

Met het pilotproject in Rotterdam breekt voor de CFC-technologie een nieuwe fase aan: ExxonMobil en FuelCell Energy gaan in een proeffabriek testen wat de prestaties en bruikbaarheid zijn op een industriële locatie. Van de Rhee: “Daarnaast is het de bedoeling dat het pilotproject meer inzicht geeft in mogelijke technische problemen die zich in een commerciële omgeving kunnen voordoen, alsmede in de kosten van het installeren en exploiteren van een CFC-fabriek.”

 

Porthos-project

De proeffabriek komt op het Rotterdam Manufacturing Complex, een geïntegreerde raffinage- en petrochemische locatie waar ExxonMobil’s dochteronderneming Esso Nederland BV onder andere laagzwavelige aardolieproducten, hoogwaardige basisoliën voor smeermiddelen en grondstoffen voor de chemische industrie produceert. Begin 2025 wordt gestart met de bouw, waarna de proeffabriek in 2026 in gebruik zal worden genomen. De verwachting is dat de CFC-fabriek de uitstoot van bijna 46.000 ton CO₂ gaat voorkomen. De afgevangen CO₂ zal onder de vlag van het Porthos-project worden opgeslagen onder de Noordzee.

 

Hooggespannen verwachtingen

FuelCell Energy-topman Jason Few beschouwt het afvangen van CO₂ bij de bron als een ‘efficiënte manier om de zware industrie koolstofvrij te maken’. Dat de verwachtingen zo hooggespannen zijn, komt deels omdat de CFC-technologie modulair is, wat koolstofafvang potentieel breed toepasbaar maakt. Van de Rhee: “Wanneer de CFC-technologie technisch gereed is voor implementatie op grote schaal kan deze economische oplossingen bieden voor klanten uit een breed scala van industrieën en een bijdrage leveren aan wat we met z’n allen willen: een net-zero toekomst.”

 

Innovation Fund EU

Naast subsidie in het kader van de Nederlandse regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), krijgt het pilotproject in Rotterdam een bijdrage uit het Emissions Trading System Innovation Fund van de Europese Unie.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief