Met het rapport ‘Tankstations in transitie – kansen in services en nieuwe energie richting 2035’ is een goede basis gelegd voor de discussie over de toekomst van de branche. Dat bleek tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport, op woensdag 5 februari bij Total Tankstation Jongeneel in Den Haag / Ypenburg. “Als provincie nemen we graag deel aan die vervolgdiscussie”, stelde Floor Vermeulen, de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Verkeer en Vervoer die het rapport in ontvangst nam.

Het onderzoek is uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, in opdracht van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (ViaEnergie). De ‘energietransitie’ is de belangrijkste aanleiding voor het rapport: afhankelijk van de aannames, zullen er in 2035 naar schatting vier tot zes miljoen elektrische auto’s zijn. Dat is dan 40 tot 70 procent van het totale wagenpark en dat heeft uiteraard impact op de omzet die tankstations dan halen uit de verkoop van motorbrandstoffen. “Voor alles willen we inzichtelijk maken dat we onderdeel zijn van de oplossing,” stelde ViaEnergie-directeur Erik Klooster in zijn openingswoord. “Met de Belangenvereniging Tankstations (BETA) zullen we dit rapport aangrijpen om het toekomstige tankstation breed onder de aandacht te brengen als energielocatie voor álle soorten auto’s.”

Winkel en horeca
De belangstelling voor de presentatie van het rapport was groot. Begrijpelijk, want naast de energietransitie, waarvan de gevolgen voor tankstations nu voor het eerst in beeld zijn gebracht, moet het tankstation ook mee in de transitie van de winkelstaat. Bij bemande tankstations zijn brandstoffen nu nog goed voor 62 procent van de omzet, maar de aanvullende dienstverlening in de winkel en horeca wordt steeds belangrijker. De ondernemer die mee wil, moet nu goed kijken wat er bij zijn locatie past.

Snelladers
De ambitie van de overheid is om in 2030 al 1,7 miljoen laadpalen te realiseren voor de bijna 2 miljoen elektrische auto’s die het kabinet dan graag in Nederland ziet rondrijden. In navolging van Klooster, plaatsten onder andere BETA-voorzitter Ewout Klok en directeur Retail Geert Houbrechts van Total Nederland vraagtekens bij de haalbaarheid van die ambitie. Maar als er meer snelladers worden neergezet, kan Nederland met minder laadpunten toe voor elektrische auto’s. “Voorzien van snelladers, zijn onze locaties een oplossing voor deze ontzettend ingewikkelde puzzel”, voorspelde Klooster.
Klok voegde er aan toe dat ‘er niet alleen aandacht moet zijn voor bijstelling en subsidie, maar ook voor de infrastructurele kant van de elektrificering van het wagenpark’. “Wij tankstationhouders beschikken over prachtige locaties en ruimte, service en kwaliteit zitten in ons bloed. Ik doe een beroep op de overheid om met ons die laadinfrastructuur van de grond te krijgen, zodat Nederland een voorloper blijft op het gebied van CO2-neutraal rijden.” Houbrechts: “Wij kunnen daarin voorzien en gebruiken onze basis van tankstations ook om andere laaddiensten aan te bieden. Zo zullen wij 20.000 gewone laders aanleggen in de Amsterdamse metropoolregio. Belangrijk daarbij is wel dat het overheidsbeleid de komende tien, vijftien jaar voorziet in een stabiel en realistisch kader, waarbinnen tankstationhouders de keuzes kunnen maken en de investeringen kunnen doen die nodig zijn om relevant te blijven.”

Moed en visie
Onderzoeker Wouter Metziar gaf namens Berenschot een uitgebreide toelichting op de onderzoekaanpak en -resultaten en legde onder andere uit dat nog onduidelijk is hoe mensen hun elektrische auto’s in de toekomst gaan opladen.
Nadat hij het rapport in ontvangst had genomen, prees de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen de ViaEnergie voor de moed en de visie om te anticiperen op de energietransitie. Volgens hem legt het rapport een goede basis voor een vervolgdiscussie, binnen sector zelf en met andere sectoren en overheden, inclusief de provincies. “Ik geloof heel erg in elektrisch rijden, maar ben er ook van overtuigd dat het niet de enige oplossing is. Gelukkig besteedt het rapport ook aandacht aan andere energiedragers, zoals biobrandstoffen en waterstof. Die zijn ook belangrijk.”

‘Energyhubs’
Namens Total Nederland omschreef Houbrechts de tankstations van de toekomst in dat verband als ‘energyhubs’, die niet alleen mobiliteit en energie aanbieden maar in de shop ook ‘reuring en beleving en alles wat klanten nodig hebben’. BETA-voorzitter Klok, zelf pomphouder in Hoogeveen, plaatste het rapport in een optimistisch perspectief. “Sinds in 1920, honderd jaar geleden dus, het eerste tankstation werd geopend in Zeist, heeft de bedrijfstak bewezen dat ze in staat is continue mee te bewegen met de markt. Dat gaan we nu weer doen. Dit rapport geeft aan wat daarbij de kansen, uitdagingen en mogelijkheden zijn.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief