Industrie
Veiligheidscultuur

Ongevallen door vallende voorwerpen zo veel mogelijk voorkomen, door bestaande werkinstructies en beheersmaatregelen uit te wisselen en zo nog beter van elkaar te leren. Dat is het doel van ‘Inspirerende werkpraktijk – stop vallende voorwerpen’, een rapport dat op initiatief van de werkgroep Persoonlijke Veiligheid van VEMOBIN tot stand is gekomen.

Dat er in 2014 een bouwvakker om het leven kwam door een rolmaat die op een bouwplaats van een hoogte van 120 meter naar beneden viel, geeft wel aan dat het gevaar van vallende voorwerpen niet valt te onderschatten. “In het rapport ‘Inspirerende werkpraktijk – stop vallende voorwerpen’ is onze Stop the Drop-poster opgenomen”, vertelt Marco Wever, als teamleider Health & Safety in dienst van bp. “Die laat zien dat een helm van 349 gram in potentie dodelijk kan zijn als deze van een hoogte van dertig meter op iemand valt. Een vallend voorwerp van 1,5 kilo, zoals een steigerklem, kan van een hoogte van tien meter echter al fataal zijn, net als een steigervloerdeel van acht kilo dat van een hoogte van 3,2 meter naar beneden valt.”

Meer uniforme aanpak

Naast de Stop the Drop-poster van bp bevat het rapport ook een poster van Shell, die onder het motto ‘voorkom dat jouw vallende voorwerpen je collega’s verwonden’ een aantal maatregelen en tips bevat. “In het verlengde van de arbo-wetgeving en de risicoanalyse die moet worden uitgevoerd bij werkzaamheden of verplaatsingen op hoogte, hanteren ook andere raffinaderijen eigen werkinstructies en beheersmaatregelen om vallende voorwerpen tegen te gaan”, legt Wever uit. “In dit rapport zijn alle efficiënte werkinstructies en beheersmaatregelen gebundeld, in de hoop dat alle bedrijven binnen en buiten de sector van elkaar leren en er mee aan de slag gaan en dat er een meer uniforme aanpak ontstaat. Het uiteindelijke doel is nul ongevallen door vallende voorwerpen op bouwplaatsen en werkvloeren.”

Denkers en doeners

Zover is het helaas nog niet. Volgens het rapport zorgen vallende voorwerpen jaarlijks voor arbeidsongevallen. Het gevaar is het grootst in de ‘mobilisatie- en demobilisatiefase’ van werkzaamheden op hoogte. Wever: “Bij een onderhoudsstop op onze raffinaderij in Europoort werken hier al snel meer dan duizend man van wie het gros niet in dienst is van bp, maar van aannemers en onderaannemers. Zonder uitzondering krijgen ze vooraf allemaal een introductietraining op het gebied van veiligheid. Die bestaat uit een theoriegedeelte en een sessie in ons praktijktrainingscentrum dan wel Safety Center. Want je hebt denkers en doeners, ieder mens heeft zijn eigen leerstijl.”

Goede relatie

Een veilige werkvloer, inclusief een minimale kans op vallende voorwerpen, valt of staat volgens Wever met een goede relatie tussen de opdrachtgever en de aannemer(s). “Vervoer los materiaal in een gesloten tas als je op de trap loopt… Leg geen losse materialen op een steigervloer… Zorg voor een schone werkplek… Ruim losse spullen op… Maak gereedschap vast met lanyards… Wat je tijdens zo’n introductietraining probeert over te brengen, wordt goed opgepikt als er sprake is van een goede relatie. Belangrijk is ook dat je als opdrachtgever het goede voorbeeld geeft, met op de werkvloer een cultuur waarbinnen je elkaar ook durft aan te spreken op risicovol gedrag.”

Breed verspreid

Roland Bernhard, adjunct-directeur Raffinage bij VEMOBIN, is content met het rapport ‘Inspirerende werkpraktijk – stop vallende voorwerpen’. “De grote bedrijven in de olie- en gasindustrie hebben over het algemeen zeer geavanceerde veiligheidssystemen. Informeel worden regelmatig nieuwe inzichten en werkervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren. Onder de noemer ‘leren van incidenten’ heeft de VEMOBIN nu de meest recente kennis rond het voorkomen van vallende voorwerpen gebundeld om deze ook breder toegankelijk te maken, binnen en buiten de sector. Het rapport wordt daarom verspreid via de Stichting Veiligheid Voorop, een samenwerkingsverband van een groot aantal brancheorganisaties waaronder VNO-NCW, VNCI, VEMOBIN en VNCW. Daarnaast heb ik ook gevraagd of het rapport kan worden opgenomen in de Kennisbank van Safety Delta Nederland, een samenwerking van overheid, bedrijfsleven en wetenschap.”
Wever hoopt vooral dat het rapport bijdraagt aan meer uniforme werkinstructies en beheersmaatregelen om vallende voorwerpen te voorkomen. En dat een veilige werkvloer voor iedereen een vanzelfsprekendheid wordt. “Gereedschappen vastmaken met lanyards op ladders en steigers? Een paar jaar geleden werd er misschien nog onwennig op gereageerd, zo van ‘schei uit man, stel je niet aan, dat doen ze toch nergens…’. Nou, dus wel. Bij bedrijven als Shell, bp en ExxonMobil bijvoorbeeld. Door te laten zien dat het de gewoonste zaak van de wereld is, wordt de drempel om lanyards te gebruiken verlaagd en de kans op arbeidsongevallen door vallende voorwerpen verder verkleind.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief