Bron Foto: Plotvis

‘Holland Hydrogen 1’ is de naam van de groene waterstoffabriek die Shell op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam realiseert en die in 2025 operationeel moet zijn. De elektrolyser heeft een capaciteit van 200 MW en gaat 60.000 kilo hernieuwbare waterstof per dag produceren. “Dit is nog maar het begin”, verzekert Ruben van Grinsven, manager integrated hydrogen projects bij Shell.

De bouw van de nieuwe waterstoffabriek vloeit voort uit de duurzame ambities van Shell, dat het gebruik van fossiele brandstoffen de komende decennia gefaseerd afbouwt en tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf wil zijn. De investeringsbeslissing die begin juli werd genomen, toont volgens Van Grinsven aan dat het bedrijf ook een leidende rol wil gaan spelen binnen de toekomstige waterstofeconomie. “We zijn enthousiast over waterstof en ervan overtuigd dat het een grote rol gaat spelen in de duurzame energiesystemen van de toekomst.”

Grote technische uitdagingen

In navolging van een groene waterstoffabriek in Zhangjiakou in China met een capaciteit van 20 MW en een van 10 MW in Duitsland, zullen er de komende jaren op de hele wereld nieuwe waterstoffabrieken verrijzen met een veel grotere capaciteit. Als de Holland Hydrogen 1 in 2025 operationeel is, zal het volgens Van Grinsven de grootste groene waterstoffabriek van Europa zijn. “Geloof me: dit het nog maar het begin. We moeten naar groene waterstoffabrieken toe met een capaciteit van vele gigawatts. Zover is het echter nog niet, want de markt voor groene waterstof staat nog in de kinderschoenen. Overheden en bedrijven zijn nog zoekende. En bij een fabriek van deze omvang is ook sprake van heel grote technische uitdagingen. In de wetenschap dat er veel druk op onze schouders rust, is ons er alles aan gelegen om een succes te maken van de Holland Hydrogen 1 en daarmee een grote bijdrage te leveren aan de energiesystemen van de toekomst.”

Meer dan 150 partners

Bij de bouw van de fabriek werkt Shell nauw samen met meer dan 150 partners. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser wordt geleverd door Hollands Kust (noord), het windpark op de Noordzee waar Shell mede-eigenaar van is. De geproduceerde groene waterstof wordt via de HyTransPort-pijpleiding naar het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam getransporteerd, waar het in eerste instantie een deel van het grijze waterstofgebruik gaat vervangen. Van Grinsven: “De HyTransPort is de backbone van de waterstofinfrastructuur in Rotterdam, die in de toekomst wordt aangesloten op het landelijke en internationale waterstofnetwerk. Dat betekent dat de 60.000 kilo groene waterstof die de Holland Hydrogen 1 vanaf 2025 dagelijks produceert, straks ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. De aandrijving van waterstoftrucks bijvoorbeeld.”

Volledig positieve footprint

De nieuwe waterstoffabriek is ontworpen door Kraaijvanger Architects. Juist vanwege de ligging, op een steenworp afstand van het Noordzeestrand, heeft het Rotterdamse architectenbureau gekozen voor een zo compact mogelijk gebouw met een ovalen vorm. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van circulaire materialen en veel aandacht besteed aan de inpassing van de fabriek in het landschap. “We willen ervoor zorgen dat het gebouw een volledig positieve footprint op het milieu heeft,” verzekert Vincent van der Meulen, architect en partner van Kraaijvanger Architects. “Holland Hydrogen 1 moet de wereld in alle opzichten een stukje beter maken.”

Consortium NortH2

Een veertig meter hoge toren bij de waterstoffabriek gaat plaats bieden aan een bezoekerscentrum. Bezoekers kunnen zich daar vergapen aan het bijzondere ontwerp van de Holland Hydrogen 1 en zich verdiepen in de nieuwe waterstofeconomie. Wat dat betreft heeft Shell trouwens veel meer ijzers in het vuur. Zo participeert de multinational samen met onder andere Gasunie en RWE in NortH2, een consortium dat vergevorderde plannen heeft voor een groene waterstoffabriek in Groningen met een capaciteit die kan oplopen tot 10 gigawatt.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief