Als onderdeel van een grotere deal in vier landen verkoopt TotalEnergies, het moederbedrijf van VEMOBIN-lid TotalEnergies Marketing Nederland, de bijna 400 tankstations in Nederland aan het Canadese bedrijf Couche-Tard. De transactie maakt deel uit van de strategie van TotalEnergies om te transformeren tot een multi-energiebedrijf dat onder andere sterk inzet op de ontwikkeling van nieuwe vormen van mobiliteit. Stefan Evers, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Nederland, licht de ambities op het gebied van elektrische mobiliteit toe.

Een paar weken geleden werd op de kade van de Nieuwlandersingel in Alkmaar de ‘Laadtaarn’ in gebruik genomen. “Anders dan bij de bekende laadpalen, zijn de twee laadpunten verwerkt in een lantaarnpaal”, legt Evers uit. “Een ideale oplossing dus voor steden met een historisch stadsgezicht, zoals Alkmaar.” De Laadtaarn maakt bovendien deel uit van de bestaande laadinfrastructuur. En: er is geen apart laadpunt voor vaartuigen nodig. Geplaatst op de grens van land en water, is de Laadtaarn geschikt voor zowel kleine elektrische boten als elektrische auto’s.

 

Belangrijke troeven

De Laadtaarn neemt vooralsnog een bijzondere plaats in binnen de 15.000 AC-laadpunten die TotalEnergies in Nederland exploiteert. “In 2030 moeten dat er 45.000 zijn”, licht Evers de groeiambitie toe. “Onze ambitie als top 3-speler op EV-laadgebied willen we realiseren door concessies te verwerven, die doorgaans voor een periode van tien jaar worden uitgegeven door regio’s en grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Innovatieve initiatieven als de Laadtaarn zijn daarbij voor ons belangrijke troeven, want het gaat zeker niet alleen om de prijs. Kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en transparantie zijn minstens zo belangrijk. Naast een plan voor een tweede leven voor de laadpalen, is er momenteel ook veel aandacht voor ‘smart charging’, oftewel ‘slim laden’, dat wordt gezien als een van de oplossingen om de netcongestieproblemen in veel regio’s te verminderen.”

 

Slim laden

Slim laden kan volgens Evers actief en passief en komt erop neer dat mensen met een elektrische auto worden gestimuleerd om het voertuig niet op een piekmoment maar op een dalmoment op te laden. “Dus niet om zes of zeven uur ’s avonds maar na middernacht. Daar hangt ook een ander, goedkoper prijskaartje aan. De prijstransparantie van dat systeem is overigens nog voor verbetering vatbaar, omdat de laadtarieven nog niet één op één meebewegen met de stroomprijs. Veel elektrische rijders hebben daarom nu nog te weinig zicht op de tarieven die ze betalen. Dat kan en moet beter.”

 

Snelladers

Net als in veel andere landen, worden in Nederland naast de tragere AC-laadpunten ook snellaadstations via een concessie-methodiek verdeeld over marktpartijen die brood zien in plaatsing, beheer en exploitatie. Nadat in Amsterdam eerder al 3.000 openbare AC-laadpunten waren geplaatst, won TotalEnergies begin november ook een aanbesteding die betrekking had op de exploitatie van vijf openbare snellaadlocaties in de hoofdstad. En samen met Shell en NXT 50five trok het concern later die maand aan het langste eind tijdens een gezamenlijke aanbesteding van MRA-E: een samenwerkingsverband van de overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Evers: “In de 74 gemeenten die MRA-E telt, wordt het aantal snellaad-locaties tot en met 2030 uitgebreid tot 600. Daarvoor zijn in eerste instantie 176 voorkeurslocaties aangewezen, waar we al op korte termijn aan de slag kunnen.”

 

Kennisprogramma

Netcongestieproblemen worden in het MRA-E-gebied omzeild met technische maatregelen, zoals batterijen waarin elektriciteit kan worden gebufferd. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit waarmee de MRA-E-aanbesteding gepaard gaat, laat volgens Evers zien dat Nederland op het gebied van elektrisch rijden nog altijd voorop loopt. “Niet alleen bij personenauto’s maar ook bij vrachtwagens. In dat verband mag het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen niet onvermeld blijven. In het kader van dit kennisprogramma moet op zes laadpleinen kennis en ervaring worden opgedaan op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Een van die zes charging points is onlangs door TotalEnergies opgeleverd. Het is het begin van een snelle ontwikkeling en uitrol van het aantal laadpleinen voor zwaar transport, daar ben ik van overtuigd.”

 

Verschuivende focus

Evers begon zijn carrière binnen TotalEnergies bij de Belgische divisie Power & Gas en geeft sinds afgelopen zomer leiding aan de entiteit TotalEnergies Charging Solutions Nederland. De verschuivende focus naar hernieuwbare energie past volgens hem in de strategie van TotalEnergies om uiterlijk in 2050 ‘net zero’ te zijn. “Met onze infrastructuur volgen we daarbij de trends en ontwikkelingen in de markt. Dat verklaart ook waarom het aantal TotalEnergies-tankstations waar waterstof kan worden getankt geen gelijke tred houdt met het aantal locaties in het publieke domein waar elektrische auto’s en trucks kunnen worden opgeladen. Dat verschil zie ik de komende jaren alleen maar verder oplopen, wat niet wegneemt dat waterstof wel degelijk een interessant alternatief kan zijn voor transportmiddelen die lastig te elektrificeren zijn. Zoals vliegtuigen en zware schepen. Behalve in groengras, biobrandstoffen en LNG, blijft TotalEnergies ook zeker op waterstof inzetten.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief