Innovatie
Mobiliteit
Tankstations

Vanaf de grond zijn de 66 zonnepanelen op het dak niet te zien en dus lijkt er zo op het eerste gezicht weinig bijzonders aan het nieuwe Tango-tankstation aan de Holterweg in Deventer. Schijn bedriegt: Volgens de Q8-dochter vormt het onbemande tankstation een nieuwe stap in ‘de transitie van Tango van petroleumspeler naar mobiliteitspeler’.

Tango kon de ‘mobiliteitshub’ eind januari in gebruik nemen nadat de gemeente het 20-jarige huurrecht op de locatie aan de Holterweg aan de Q8-dochter had gegund. “Die gunning was het resultaat van een bijzondere openbare inschrijving, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelde”, legt projectmanager Willemien Berkers van de gemeente Deventer uit. “Volgens het gemeentebestuur is automobiliteit een belangrijke oorzaak van klimaatverandering en van de fijnstofproblematiek in stedelijke milieus. Helemaal in de lijn van het duurzaamheidsbeleid werd de uitgifte van de nieuwe tankkavel beschouwd als een kans om de transitie naar een duurzame en emissie-loze automobiliteit te stimuleren en de CO2-footprint van de op het tankstation afgeleverde energie voor het wegverkeer te verlagen.”

Duurzaamheidsverhaal

Bij de vormgeving van de openbare inschrijving liet Deventer zich adviseren door BZO Tankstations, dat eerder aan de wieg stond van het veilingbeleid van Rotterdam. De Maasstad is de eerste gemeente in Nederland die op structurele basis de jaarlijks vrijvallende huurrechten op tankstationlocaties via een veiling heruitgeeft. “De gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen hebben daarin op een vrij unieke wijze een plek gekregen”, aldus Wiebe Alzerda Winkel van BZO Tankstations. “In Deventer is ervoor gekozen de duurzaamheidsaspecten voor 25% mee te laten wegen bij de beoordeling van de biedingen. Dat gold ook voor de architectonische uitstraling. Met een wegingsfactor van 50% bleef de prijs het belangrijkste criterium.”

Dat Tango aan het langste eind trok en daarmee ongeveer zes andere gegadigden het nakijken gaf, was volgens Berkers niet te danken aan de architectonische uitstraling. “Die spraken bij andere biedingen meer tot de verbeelding. In combinatie met een goede prijs had Tango wel het beste duurzaamheidsverhaal.”

Ultra snelle fastladers

Fossiele brandstoffen spelen daarin nog steeds een hoofdrol, maar in het onbemande tankstation aan de Holterweg kan ook CNG/Groengas en milieuvriendelijke diesel (HVO) worden getankt. Elektrische auto’s kunnen bovendien worden opgeladen dankzij twee ultra snelle fastladers van 160 kW. Die snelladers maken deel uit van het laadnetwerk dat wordt uitgerold door Tango electric. Op het tankstation aan de ontsluitingsweg naar de duurzame leisure-strook, worden tenslotte ook mobiliteitsdiensten aangeboden, in de vorm van deelauto’s van ‘Buurauto’. “Op deze locatie komt een aantal zaken samen: energie, mobiliteit en duurzaamheid”, stelde Tango-project engineer Arie Verduijn tevreden vast bij de ingebruikname. “Zelf spreken we dan ook niet meer van een tankstation maar van een mobiliteitshub, die past in onze transitie van petroleumspeler naar mobiliteitsspeler.”

Waterstof

Mede dankzij de 66 zonnepanelen op het dak, is de exploitatie van het nieuwe Tango-station energieneutraal. Voor overtollige zonne-energie is er een energieopslagsysteem, terwijl het station kan worden gereinigd met hemelwater dat wordt opgevangen in een ondergrondse waterbuffertank. Gemeentelijk projectmanager Berkers is tevreden over het resultaat van de duurzame uitvraag, die volgens haar precies goed moet zijn geformuleerd. “Je moet marktpartijen wel prikkelen, maar niet te ver voor de muziek uitlopen. In dit geval is dat volgens mij goed gelukt. Als we hadden ingezet op een tankstation zonder fossiele brandstoffen, was dat er waarschijnlijk niet gekomen. De tijd is daar nog niet rijp voor.”

Bij tankstations betaalt de exploitant naast een eenmalige entrance fee ook een soort omzethuur, die is gebaseerd op de hoeveelheden motorbrandstoffen en andere energiedragers die worden verkocht. “Om investeringen in niet-fossiele brandstoffen aantrekkelijker te maken, was in dit geval van tevoren al bepaald dat anders dan voor benzine en diesel voor duurzame brandstoffen een vrijstellingstermijn van vijf jaar geldt”, stipt Berkers nog een bijzonder aspect van de gunningsprocedure aan. Volgens haar zal Deventer in de toekomst duurzame eisen blijven koppelen aan de huurrechten voor nieuwe en bestaande tankstations. “Bij de veiling van de nieuwe tankkavel op Bedrijventerrein A1 gaan we zelfs weer een stapje verder, door in te zetten op een tankstation waar ook waterstof kan worden getankt.”

Positieve publiciteit

Na de ingebruikname kreeg het nieuwe tankstation in Deventer veel positieve publiciteit. ‘Dit nieuwe tankstation in Deventer is misschien wel het meest bijzondere van Nederland’, luidde bijvoorbeeld de kop boven een artikel in De Stentor, waarin Retail directeur Benelux bij Tango, Bert Gillis, de vestiging in Deventer omschreef als ‘de flagship store van Tango’: “Hier hebben we alles gemaakt zoals wij denken dat een tankstation van de toekomst eruitziet. Vanuit Deventer bouwen we verder aan dit soort ‘mobiliteitshubs’.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief