Op 1 april trad officieel het statiegeldsysteem voor blikjes in werking. Bij 27.000 inleverpunten, onder andere supermarkten, bioscopen, sportverenigingen én (snelweg)tankstations, kunnen consumenten in ruil voor 15 eurocent hun blikje(s) inleveren. Raymond Gianotten, directeur Statiegeld Nederland, over de rol van tankstationhouders in het inzamelproces.

-Waarom is deze nieuwe wetgeving op blikjes belangrijk?

Gianotten: “Jaarlijks belanden er zo’n 150 miljoen drankblikjes in de vrije natuur. Blikjes vormen een groot deel van het zwerfafval in Nederland, groter nog dan plastic flesjes. Dat komt mede doordat bijvoorbeeld het (mooie) weer en evenementen sterke invloed hebben op het gebruik van blikjes. Onze verwachting is dat het verplichte statiegeld op blikjes ertoe leidt dat het zwerfafval aan het eind van dit jaar met minstens 65% is teruggedrongen. Bijkomend voordeel is dat we veel meer kunnen recyclen als iedereen de gebruikte blikjes inlevert.”

-Welke rol hebben tankstationhouders in het inzamelproces?

“Tankstationhouders hebben een belangrijke rol in het inzamelingsproces. Wat ons betreft mag hun rol zelfs groter zijn. We merken dat tankstationhouders welwillend zijn, maar dat het voor sommigen een uitdaging is een praktisch inzamelpunt te creëren en om aan consumenten duidelijk te maken dat deze mogelijkheid er is. We ondersteunen tankstationhouders daarom zo veel mogelijk door verduidelijkende posters aan te bieden. Er zijn ook handige innameautomaten voor blikjes, zowel ‘stand alones’ als voor in een muur. Met zo’n automaat creëer je zichtbaarheid voor de consument en vergemakkelijk je tegelijkertijd het inleverproces. De consument kan zich bijvoorbeeld via een QR-code en een Tikkie laten uitbetalen. Voor de goede orde; als een blikje ingedeukt is, is dat niet erg. Als de code maar scanbaar is.”

-Welke impact heeft het statiegeldsysteem op tankstationhouders?

“Allereerst dragen tankstationhouders bij aan de gezamenlijke maatschappelijke opdracht die we hebben om zwerfafval tegen te gaan en consumenten mogelijkheden te bieden op een makkelijke manier hun blikjes in te laten leveren. Maar het statiegeldsysteem levert ook traffic op en kan daarom tot extra inkomsten leiden. Tankstationhouders kunnen bijvoorbeeld met bonnetjes werken, zoals ook met toiletbezoek wordt gedaan. Consumenten krijgen dan een bonnetje in ruil voor hun blikje, waarmee ze vervolgens korting krijgen op een ander product. Bijkomend voordeel van het statiegeldsysteem is dat de parkeerplaatsen bij tankstations schoner zullen zijn, omdat mensen minder geneigd zijn hun blikje daar neer te gooien.”

-Wat doet Statiegeld Nederland om tankstationhouders te ondersteunen bij het innameproces?

“Naast de landelijke campagne die we voeren voor consumenten, bieden we voor locaties van inleverpunten een handige toolkit. Hierin zitten de benodigde materialen, zoals posters, stickers en logo’s die consumenten erop wijzen dat ze daar hun blikjes kunnen inleveren. Vaak weten consumenten dat namelijk niet. We vinden het zinvol om samen met tankstationhouders naar mogelijkheden voor financiering van een innameautomaat te kijken. We starten bijvoorbeeld graag een pilot met tankstationhouders om te achterhalen wat ze nodig hebben en wat in de praktijk wel en niet werkt. Via deze weg nodig ik tankstationhouders dan ook van harte uit met ons mee te denken en zich aan te melden voor deze pilot. Want hoe sneller en grootschaliger we het inzamelen van blikjes zichtbaar en mogelijk maken, des te sneller we samen een schonere natuur creëren.”

Over Statiegeld Nederland

Op de Nederlandse markt worden jaarlijks meer dan 600 miljoen grote plastic flessen, 900 miljoen kleine plastic flessen en ruim 2,5 miljard blikjes op de markt gebracht. Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie van statiegeld op plastic flessen en blik. Statiegeld Nederland streeft naar meer gerecycled materiaal en minder afval in de natuur. Hun doel is om 90% van deze statiegeldplichtige producten weer in te nemen en daarmee een bijdrage te leveren aan een schoner Nederland.

Gebruik de toolkit en doe mee aan een pilot!

  • Statiegeld Nederland stelt een toolkit beschikbaar via waar u verschillende campagnematerialen, teksten, beelden en logo’s downloadt. De middelen die op dit moment in de toolkit staan, kunt u gebruiken als drukwerk.
  • Bent u tankstationhouder en wilt u meedoen aan een pilot over hoe u de campagne kunt ondersteunen en wat u daarvoor nodig heeft? Neem dan contact op met Misja Janvier, Projectleider Communicatie Statiegeld Nederland, via: 06 411 128 62 of mjanvier@statiegeldnederland.nl.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief