Elektrificatie
Elektrisch
Tankstations

Ook als na 2030 elektrisch en emissieloos rijden de nieuwe norm wordt, blijven tankstations nog heel lang nodig. Want het gehele wagenpark is dan nog lang niet elektrisch. De auto thuis of op het werk opladen kan in veel gevallen niet, dus ook daar heeft het tankstation een rol. Dat stelt BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt.

 

Groeiend wagenpark

De groei van het autobezit zet de komende jaren door, aldus Eckhardtondanks nieuwe fenomenen als autodelen en MaaS (Mobility as a Service). Een omslagpunt voorspellen is lastigMet de schaarste aan ruimte en met voorzieningen dichtbij, is het volgens de BOVAG-voorzitter aannemelijk dat in grote steden de afhankelijkheid van een eigen auto afneemtIn buitengebieden worden mensen volgens de brancheorganisatie juist steeds afhankelijker van individueel vervoer doordat daar voorzieningen en OV worden ‘uitgehold’. Private lease maakt het ook aantrekkelijker om een eigen auto te hebben, aldus Eckhardt. 

Stevige duit

Benzine en diesel zijn nu de leidende brandstoffen voor het wegverkeer, maar met de spectaculair groeiende verkoop van elektrische autogaat dat veranderen. “Elektrisch c.q. ‘zero-emission’ rijden zal zeker het nieuwe normaal worden”, verzekert de BOVAG-voorzitter, er ook op wijzend dat de overheid wil dat er vanaf 2030-2035 alleen nog nieuwe emissieloze auto’s worden verkocht. Voor langere afstanden en voor zwaar vervoer kan er een belangrijke rol zijn weggelegd voor waterstof en LNG/CNG’, vult hij aan. Overigens zal de overheid volgens de BOVAG ‘een stevige duit in het zakje’ moeten doen, wil deze de aanschaf van emissieloze auto’s verder aanzwengelen. Want een nieuwe elektrische auto is voor de meeste consumenten niet betaalbaar en occasions hebben of een hele geringe actieradius of vallen in het dure segment, die ook tweedehands duur blijven. “Met het oog op de vereiste elektrificatie in het kader van de klimaatdoelstelling zal daar een kentering in moeten komen.” 

Voorsorteren

De BOVAG bereidt de eigen ledengroep voor op de mobiliteit van straks. Zoals met een onderzoek voor autobedrijven naar de impact van elektrisch rijden op het omzetpotentieel in de werkplaats. “Elk autobedrijf kan met een rekenmodel voor zichzelf bepalen wat de invloed van deze ontwikkelingen gaan zijn en daar al op voorsorteren.” Tankstations zullen volgens de brancheorganisatie ook ’zeker nog heel lang’ een relevante dienst vormen. Want dat wellicht in 2030 alle nieuwverkochte auto’s elektrisch zijn, betekent nog lang niet dat het hele wagenpark dan elektrisch is. En ook ‘lang niet iedereen’ kan dan op een eigen oprit, voor de eigen deur of op het werk zijn auto opladen. Het huidige fijnmazige netwerk van ruim vierduizend tankstations biedt dan volgens de BOVAG uitkomst, zeker zodra het mogelijk wordt om binnen een paar minuten een volle accu te ‘tanken’. Eckhardt: “Dan kan het opladen van een accu net zo normaal worden als het volgooien van een tank, hetgeen straks overigens ook waterstof kan zijn. Ook op deze ontwikkelingen bereiden we onze leden met een tankstation al voor.”  

 Meer weten? Lees de factsheet ‘Analyse wagenpark’ van ViaEnergie:

 

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief