Benut het potentieel van hernieuwbare brandstoffen, richt je niet alleen op de klimaatwinst van laaghangend en stel tankstations in staat om duurzame energiestations te worden: een greep uit de reeks aanbevelingen die branchevereniging VEMOBIN voor informateur Plasterk in een overzichtelijke brochure heeft vervat. Met de voorstellen van VEMOBIN kan Nederland via duurzame industriepolitiek bijdragen aan de mondiale klimaatopgave, vergroten we het duurzame verdienvermogen van ons land én worden we onafhankelijker van fossiele bronnen als olie en gas. De aanbevelingen lees je hier.

Luchtvaart, scheepvaart en chemie

VEMOBIN trapt zijn brochure af met de vaststelling dat er meer draagvlak en beleid nodig is om het duurzame potentieel van hernieuwbare brandstoffen te benutten. Om een misverstand te voorkómen: Bij de verduurzaming van Nederland moet waar mogelijk worden ingezet op elektrificatie van het wegverkeer. Gelet op het grote aantal auto’s in het bestaande wagenpark, kan hier de komende tien jaar de grootste CO2-reductie van alle te bedenken maatregelen worden gerealiseerd. De ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen voor het wegvervoer kan vervolgens, als het wagenpark vergaand is geëlektrificeerd, worden ingezet voor de verduurzaming van vervoer dat veel moeilijker is te elektrificeren, zoals luchtvaart en scheepvaart. Nederland kan vooroplopen door via de bestaande raffinaderijen hernieuwbare brandstoffen en groene bouwstenen te produceren voor lastig te decarboniseren sectoren zoals het zwaar wegtransport, de luchtvaart, scheepvaart en de chemie.

Betaalbare mobiliteit

Met de productie van duurzame biobrandstoffen en synthetische brandstoffen kan klimaatneutrale mobiliteit ook voor mensen met een smallere beurs betaalbaar en toegankelijk worden gemaakt, omdat ze in hun huidige auto kunnen doorrijden of een betaalbare occasion kunnen kopen, terwijl deze CO2-neutrale brandstoffen gewoon via bestaande brandstofdepots en tankstations kunnen worden verkocht. Hernieuwbare brandstoffen hebben onterecht te lijden onder een slecht imago (ontbossing, concurrentie met voedselproductie). Terwijl juist de inzet als biobrandstof aan strenge duurzaamheidscriteria moet voldoen. Een nieuw kabinet kan de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen in ons land een impuls geven door hun duurzame potentieel te erkennen, en ontwikkeling te stimuleren in lijn met de strenge beleidsvoorschriften die de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie aan hernieuwbare brandstoffen verbindt.

Meer weten over de adviezen van VEMOBIN aan de formerende partijen? Je leest ze hier.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief