De Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (VEMOBIN) heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’, het tweede klimaatrapport van de Commissie onder leiding van Laura van Geest. VEMOBIN waarschuwt dat de uitvoering van klimaatprojecten ondersneeuwt en pleit daarom voor een uitvoeringstoets bij het adviesrapport. “Er staan veel duurzame industriële projecten klaar om van start te gaan; die versnel je echt niet door tussentijds nóg meer maatregelen op te stellen”, zegt directeur Erik Klooster.

Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, heeft het kabinet in het regeerakkoord vastgelegd dat het in 2030 op 60% CO2 reductie wil aansturen. Met het oog daarop doet de Commissie Van Geest in opdracht van het kabinet een aantal beleidsadviezen om het klimaatbeleid aan te scherpen. De nadruk ligt daarbij op extra normerend en beprijzend beleid. Volgens directeur Erik Klooster van VEMOBIN is het huidige beleid al succesvol in het stimuleren tot reductie. “Bedrijven willen graag verduurzamen, maar ze worden tegengehouden in het uitvoeren van hun plannen. Dan helpt het niet als je alleen maar extra maatregelen gaat verzinnen.”

Geen vergunning

Om bedrijven te hulp te komen, pleit Klooster voor een toets bij het rapport Van Geest die de uitvoerbaarheid en de consequenties van de maatregelen in perspectief plaatst. “We begrijpen dat als de maatregelen in vooral mobiliteit en bebouwing tekortschieten er extra maatregelen worden voorgesteld, maar als je geen vergunning krijgt voor een afval-recyclingproject of je verzoek voor een aansluiting op het elektriciteitsnet onderop de stapel belandt, dan komen we geen stap verder richting Parijs. Maak daarom in een uitvoeringstoets duidelijk wat er nodig is om van start te kunnen gaan met alle geplande duurzaamheidsprojecten én handel daarnaar, want dan kunnen we als industrie onze bijdrage gaan leveren. Van Geest stelt in haar rapport zelf dat het tijdig oplossen van knelpunten in de uitvoering een centrale rol moet krijgen, dus neem dat advies dan ook serieus”, aldus Klooster.

Kansen verzilveren

VEMOBIN benadrukt verder dat de maatregelen die Nederland neemt in internationaal perspectief moeten worden bekeken. “Ook die boodschap geeft Van Geest de beleidsmakers mee: borg zekerheid op de langere termijn en bezie de mondiale transities in samenhang. We moeten de industrie hier in Nederland verduurzamen. Raffinage kan bij uitstek worden omgevormd tot een industrie die groene brandstoffen produceert – zeker in Nederland – maar dat lukt alleen als we vanuit de waardeketen beleid maken en niet vanuit een boekhoudkundige methode. Als investeringen in Nederland te onaantrekkelijk worden in vergelijking met andere landen, missen we een kans om in Europa en in de rest van de wereld een duurzame koploper te worden.” VEMOBIN zal de aankomende periode met het rapport in de hand bij beleidsmakers pleiten voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering, met als doel om de duurzame kansen rond klimaatbeleid in het algemeen en dit tweede rapport van Van Geest in het bijzonder te verzilveren. “Er staan veel duurzame industriële projecten klaar om van start te gaan; die versnel je echt niet door tussentijds nóg meer maatregelen op te stellen”, besluit Klooster.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief