In het IBO-advies Van Geest is een advies opgenomen om de jaarverplichting te verhogen met 50 PJ. VEMOBIN steunt het idee om de jaarverplichting te verhogen om meer hernieuwbare energie in vervoer te brengen.

De jaarverplichting is een Europese verplichting voor leveranciers van energie aan vervoer, om te zorgen dat een bepaald percentage van de geleverde energie hernieuwbaar is. In Nederland is deze verplichting opgelegd aan leveranciers van benzine en diesel.

De jaarverplichting is een effectief instrument om mobiliteit te vergroenen. De belangrijkste bijdrage aan deze vergroening wordt geleverd door hernieuwbare brandstoffen, zoals ethanol in benzine en biodiesel. Ook groene elektriciteit geleverd door publieke laadpalen kan worden ingeboekt: daarmee wordt een relevant deel van de duurzaamheidswinst van de elektrische auto uiteindelijk gerealiseerd onder de jaarverplichting.

Voor de leden van VEMOBIN is het niet vanzelfsprekend om een hogere jaarverplichting te steunen. Het Klimaatakkoord bevat immers al een stevige ambitie voor meer hernieuwbare brandstoffen en dit nieuwe voorstel uit het IBO-advies Van Geest legt de lat dus nóg hoger. Dat betekent dat leden van VEMOBIN alles op alles moeten zetten om de extra benodigde hernieuwbare energie te ontwikkelen. Zij moeten dus fors investeren in de inname van de duurzame biogrondstoffen én de verwerking daarvan naar brandstoffen. Met nog minder dan 7 jaar te gaan is 2030 vlakbij – en wie er niet in slaagt die  hernieuwbare energie te leveren, krijgt een boete. Indien er niet genoeg hernieuwbare energie beschikbaar is, zitten de VEMOBIN leden zelf op de blaren.

En toch steunt VEMOBIN deze maatregel. Onze leden herkennen namelijk de noodzaak om de draai te maken van fossiel naar hernieuwbaar en zij willen hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Wat de jaarverplichting doet, is de vraag naar groene brandstoffen en elektriciteit verhogen, ten koste van het fossiele product.

In het advies van Laura van Geest levert deze verhoging 3,7 megaton CO2 reductie op. Het kan zoveel zijn, omdat deze maatregel het bestaande wagenpark van 9 miljoen auto’s helpt te verduurzamen. Die grote schaal zorgt voor een grote reductie.

Natuurlijk vinden we nog veel meer van het IBO Klimaat. Dat lees je hier.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief