CO2 afvang is noodzakelijk om de Klimaatdoelstelling te halen

CO2 afvang en opslag (CCS) is de enige technologie die voor 2030 grootschalige CO2 reductie kan bewerkstelligen bij hoge temperatuurprocessen in de industrie. De meest kosteneffectieve inzet van CCS is bij op gas draaiende waterstoffabrieken (blauwe waterstof).

CCS is onmisbaar voor de mondiale klimaatopgave

De opschaling van CCS verdient eenzelfde maatschappelijke urgentie als de uitrol van hernieuwbare energie of de verduurzaming van de woningvoorraad. De IEA waarschuwt in hun 2-graden-scenario dat de inzet van CCS achterloopt bij onze klimaatvoornemens. Om tussen 2020 en 2040 de ramingen van het IEA te realiseren (3.2Gt CO2 reductie via CCS) zullen er in 20 jaar ongeveer 2,600 installaties worden bijgebouwd. De IEA dringt erop aan dat EU landen inzetten op deze technologie, opdat er kostenreducties worden verwezenlijkt en deze technologie ook elders in de wereld kan worden ingezet.

Ook maakt CCS de de productie van synthetische brandstoffen mogelijk. Afgevangen CO2 kan door samenvoeging worden met groene of blauwe waterstof worden omgezet in synthetische brandstoffen. Dit kan een belangrijke oplossing zijn voor het verduurzamen van transport dat niet geëlektrificeerd kan worden, denk aan lucht- en scheepsvaart.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief