Het EU ETS als belangrijk instrument voor CO2 reductie

De ViaEnergie beschouwt het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) als meest efficiënte instrument voor CO2 reductie in de energie-intensieve industrie. Sinds de introductie van het EU ETS (in 2005) tot 2017 daalde de industriële uitstoot met 20,6% terwijl de industriële productie met 6,3% steeg. Naast industrie vallen de elektriciteitssector en de luchtvaart onder het ETS. De commissie overweegt in haar ‘green deal’ uitbreiding naar andere sectoren.

Werking van het ETS: reduceren via marktmechanisme

Elk jaar is binnen het ETS een beperkt aantal emissierechten beschikbaar. De elektriciteitscentrales, fabrieken en vliegmaatschappijen moeten evenveel rechten verwerven als ze uitstoten. Doordat het aantal beschikbare rechten daalt, moet er ieder jaar worden gereduceerd. Het bedrijf dat voor een lagere kosten kan reduceren, zal dat project uitvoeren. De handel van emissierechten werkt omdat fabrieken en bedrijven op grote schaal meedoen in de uitwisseling. Via het ETS wordt door heel Europa de reductie gerealiseerd tegen de laagste kosten.

De doelstelling van het EU ETS; naar nul uitstoot

Het EU ETS is ontworpen om de CO2 uitstoot naar nul terug te brengen. De opzet is om in 2057 de laatste emissierechten te veilen. Tot 2030 neemt de toegestane uitstoot met 43% af, gerekend vanaf startjaar in 2005. Ondanks de economische groei (en de daarmee verbonden additionele CO2 uitstoot) van de afgelopen 30 jaar is de Europese CO2-uitstoot sinds 1990 al met ruim 20% gedaald. Subsidies en andere richtlijnen voor de industrie (bijvoorbeeld inzake luchtvervuiling) hebben naast het EU ETS ook CO2-reductie gestimuleerd.

De verwachting is dat door de Europese Green Deal het EU ETS verder wordt aangescherpt. Net als , lees hier meer.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief