Grote klimaatimpact mét behoud van werkgelegenheid en investeringen

De VEMOBIN verwelkomt met de Europese koepel FuelsEurope dat de Europese Commissie met de Green Deal een ambitieus klimaatplan presenteert. Industriële CO2 reducties kunnen beter plaats vinden in het grotere verband van EU, dan via nationaal beleid. De EU is een samenhangende markt en kan via gericht industriebeleid (zoals gratis rechten of heffingen aan de grens) ‘carbon leakage’ voorkomen. Binnen de EU kaders kan Nederland CO2 reduceren mét behoud van werkgelegenheid en investeringen. Om de uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen moet Europa de komende 10 jaar 5 keer zo snel uitstoot reduceren als in de afgelopen 30 jaar.

Verwezenlijk klimaatambities voor ETS sectoren via Europese maatregelen

De VEMOBIN vindt dat nationaal klimaatbeleid onderscheid moet maken tussen ETS sectoren en non-ETS sectoren. Reductiedoelen en beleid voor ETS sectoren (industrie, elektriciteit en luchtvaart) worden het beste op EU-niveau vastgesteld. Dit zijn sectoren die erg gevoelig zijn voor internationale concurrentie, daarom kunnen de reductiedoelen met minder schade voor het vestigingsklimaat verwezenlijkt worden binnen het Europese Handelssysteem. De EU kan dit aanvullen met kaders, waarbinnen de lidstaten projecten binnen de ETS kunnen stimuleren, bijvoorbeeld met de richtlijn voor hernieuwbare energie.

Meer weten over wat wij vinden van het Europese Emissiehandelssysteem, lees hier verder

Richt nationale klimaatambities op de non-ETS sectoren

De non-ETS sectoren bestaan uit mobiliteit, gebouwen, kleine industrie, afval en land- en bosbouw. De reductiedoelstellingen voor deze sectoren worden niet EU breed vastgesteld, maar gedifferentieerd naar de verschillende lidstaten. Iedere lidstaat krijgt een specifieke doelstelling, passend bij de uitgangspositie en omstandigheden van dat land. Die toewijzing gebeurt via de effort sharing regulation (ESR). Vervolgens zijn lidstaten leidend voor de realisatie van deze doelstellingen. Hier is het de EU die zorgt voor ondersteunend beleid, bijvoorbeeld via de emissienormen voor auto’s.

Meer weten over ons standpunt over het nationale Klimaatakkoord, lees hier verder.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief