Cruciale stap voor klimaatbeleid

De VEMOBIN ondersteunt de doelen van het Parijs Akkoord als cruciale stap in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering aan te pakken. Nederland veroorzaakt 0,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit akkoord legt de basis voor actieplannen bij nationale overheden om wereldwijd CO2 emissies omlaag te brengen.

Het akkoord stelt als doel de wereldwijde opwarming te beperken tot ruim onder de 2 ° Celsius. Het streeft naar een opwarming tot 1,5 ° Celsius. Om het voornemen van 1,5 ° Celsius te realiseren, zal de wereld waarschijnlijk rond 2060 moeten stoppen met het toevoegen van broeikasgassen in de atmosfeer – een staat van netto-nul emissies.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief