De VEMOBIN is voorstander van CO2-beprijzing op zo groot mogelijke geografische schaal

De beprijzing van CO2 is een instrument voor de overheid om de klimaatambities van bedrijven kracht bij te zetten. Er bestaat reeds een werkend en effectief systeem voor de energie-intensieve industrie in Europa: het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS). Nederland heeft als een van de weinige landen in de wereld sinds kort een nationale CO2-heffing voor de industrie bovenop het bestaande EU ETS.

De CO2-heffing moet investeringen stimuleren

Beprijzen van vermijdbare CO2 uitstoot (“beprijzen aan de marge”) kan helpen om investeringen in CO2 reductieprojecten rond te krijgen. Het belasten van onvermijdbare uitstoot tast de economische/financiële positie van bedrijven aan en kan ten koste gaan van investeringsmiddelen en de werkgelegenheid in de industrie. Uitstoot is onvermijdbaar waar bijvoorbeeld de benodigde technologie nog niet marktrijp is of waar de infrastructuur om installaties aan te sluiten ontbreekt. De voorwaarden om tot uitstoot vermijdbaar te maken zijn:

  • De technologie die nodig is voor reductie van CO2 moet uit de laboratoriumfase zijn en op weg naar de praktijk;
  • Infrastructuur moet beschikbaar zijn;
  • De betreffende reductieprojecten moeten voldoen aan de voorwaarden van de fondsen die de onrendabele top van investeringen in CO2-reducerende technieken financieren;
  • De heffingsgrondslag moet worden vastgesteld op basis van de vermijdbare uitstoot.

Deze voorwaarden moeten worden ingevuld om de heffing tot CO2 reductie te laten leiden .

De VEMOBIN stelt dat een emissieplafond met een beperkte hoeveelheid emissierechten, eenvoudiger werkt. Een uitstootplafond biedt zekerheid over het te halen (reductie)doel. Zie ons standpunt over het Europese emissiehandelssysteem.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief