Energiebesparing is een belangrijke maatregel voor de industrie. Energiebesparing is maatwerk en verschilt sterk per branche en zelfs binnen branches. De Nederlandse raffinaderijen behoren tot de efficiëntste van Europa en worden jaarlijks efficiënter door voortdurende investeringen. De VEMOBIN en haar leden hebben zich met veel toewijding ingezet voor het convenant MEE en de bijbehorende afspraken.

Energie besparing zal op een raffinaderij altijd prioriteit blijven, vanwege bedrijfseconomische redenen, maar de verwachting is wel dat in de komende periode de focus ook meer op CO2 reductie zal komen te liggen.

 

Een algemene verplichting leidt tot een verkeerde prioritering

Een energiebesparingsverplichting voor de gehele industrie kan voor sommige bedrijven averechts werken: energiebesparingsprojecten zijn kostbaar en verplichtingen kunnen ertoe leiden dat er geen middelen resteren voor andere projecten, die grootschaliger CO2 kunnen reduceren.

Daarnaast is een energiebesparingsverplichting ook complexer dan in bijv. de gebouwde omgeving:

  • Het nemen van energiebesparingsmaatregelen kan vaak maar eens in de 5 jaar, alleen tijdens de onderhoudsstop.
  • In het bijzonder voor raffinage geldt dat het potentieel voor het nemen van besparingsmaatregelen door jarenlange optimalisering klein geworden is.

In het rapport van DNV-GL Raffinage Roadmap voor 2030 is te lezen hoe de CO2-reductie opties voor de raffinage eruit zien tot 2030.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief