Een studie van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (VEMOBIN) naar het potentiële warmteaanbod vanuit de raffinagesector is met veel enthousiasme ontvangen. Het dinsdag 27 juni jl. gepubliceerde onderzoek kreeg veel aandacht in de media. Ook belangrijke stakeholders zijn positief.

“De studie levert niet alleen concrete informatie op, maar is ook een duidelijk signaal dat de raffinaderijen op dit vlak gezamenlijk willen werken aan het vergroten van de efficiency en het verlagen van de CO₂-uitstoot. Dat is goed voor het milieu en helpt tegelijkertijd het investeringsklimaat te versterken”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

De VEMOBIN-studie toont aan dat raffinaderijen in ons land potentieel tussen de 8,5 en 17,5 Petajoule per jaar aan overtollige warmte kunnen leveren voor gebruik in huishoudens, glastuinbouw, kantoren en bedrijven. Hierdoor kan het gebruik van aardgas aanzienlijk worden teruggedrongen, in lijn met de ingezette overheidsagenda naar een CO2-arm energiesysteem in 2050.

De VEMOBIN voerde deze studie uit in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie. Hiervoor werden data gebruikt van de raffinaderijen van BP, ExxonMobil, Gunvor, Shell en Zeeland Refinery.

Goed nieuws
Het is voor het eerst dat de aanbodzijde van warmte vanuit de raffinagesector zo helder in beeld is gebracht. De resultaten worden vanmiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst in Den Haag.

VEMOBIN-directeur Erik Klooster noemt de uitkomst van de studie verrassend. “De resultaten overtreffen eerdere verwachtingen van de beschikbare volumes. Dat is goed nieuws. De beschikbare warmte verdwijnt nu in koelwater en naar de lucht via de schoorsteen. Als we die gebruiken in warmtenetten bespaart dat de inzet van aardgas voor zo’n 230.000 tot op termijn 420.000 huishoudens. Potentieel leidt dat weer tot een teruggang in CO2-uitstoot van 500-1000 kiloton per jaar.”

De warmte uit de raffinagesector vormt een belangrijk aanbod voor de hoofdinfrastructuur die de eerder dit jaar gevormde Warmtealliantie Zuid-Holland wil realiseren. Partners hierin zijn Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.

Nuttig gebruiken
Voor raffinage is zeer veel warmte op een hoge temperatuur nodig. Tegelijkertijd moeten de productstromen ook afgekoeld worden. Het nuttig gebruiken van de restwarmte biedt raffinaderijen de mogelijkheid om efficiënter met hun energieverbruik om te gaan, aangezien het afgekoelde water in een warmtetransportnet in een gesloten systeem ook weer retour komt en dan voor koeling kan worden aangewend.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief