De studie “Warmte-energie, de motor van de industrie” door Davidse Consultancy legt de basis voor de discussie over CO2 reductie bij hoge temperatuurprocessen in de industrie. De studie geeft inzicht in de verwachtte ontwikkeling in het warmte- en elektriciteitsverbruik tussen 2012 en 2020 voor de industrie. De sectoren papier, chemie en raffinage zijn meegenomen in de studie. Het onderzoeksproject is uitgevoerd in samenwerking met de VNP, de VNCI en Deltalinqs.

 

Ontwikkelingen in energieverbruik

In het onderzoek uit 2012 werd verwacht dat weinig verandering op zou treden in de totale hoeveelheid benodigde primaire energie en inzet van brandstoffen tot 2020. Uit het onderzoek blijkt, dat warmte in de periode 2012-2020 verantwoordelijk is voor meer dan 80 % van het energieverbruik. De rest van het verbruik wordt ingezet als elektriciteit.

 

Totale warmtevraag

Warmte op basis van fossiele brandstoffen is naar verwachting bepalend voor meer dan 70 % van het energieverbruik in de sectoren tot en met 2020.

Grootste verandering is de gerapporteerde sterke afname van WKK, met circa 37% in 2020 ten opzichte van de eerdere situatie (een verlies van 915 MWe aan WKK vermogen). Daarvoor in de plaats komt eigen warmte opwekking met ketels en inkoop van elektriciteit, wat een toename van de CO2 uitstoot betekent.

Toegespitst op de warmtebehoefte als veruit de grootste energieverbruiker zijn er in de kern drie opties:

 • beperking van de warmtebehoefte;
 • CO2 arme warmte opwekking;
 • CO2 hergebruik en opslag.

  De CO2 reductiedoelstelling

  De betrokken sectoren stellen in het rapport dat een tijdige aanvang van discussies over de CO2-doelstelling voor 2030 nodig is. De sectoren vinden de mogelijkheden tot invulling van en de noodzakelijke condities voor de realisering van de doelstelling van groot belang.

  Raffinaderijen kunnen 175 PJ in restwarmte leveren volgens inventarisatie van de ViaEnergie. Dit onderzoek is hier te lezen.
  CO2 reductie kan ook op andere manieren door de raffinaderijen geleverd worden richting 2030, volgens het onderzoek van DNV-GL.

  Meer weten? Neem contact op.

  De brief aan de informateur

  Regeerakkoord 2021

  Duurzaam industriebeleid

  Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

  Naar de brief
  Duurzaam industriebeleid
  VEMOBIN Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte
  van de ontwikkelingen

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief